Пейо К. Яворов
Гоце Делчев
Промени

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Гоце Делчев
Автор
ПЕЙО К. ЯВОРОВ
Пейо К. Яворов
Други автори
Михаил Неделчев (предговор)
Жанр
Биографии и автобиографии
Категория
···················· История
···················· Българска документална проза
УДК
941Б.085(092)
Тип
биография
Анотация
Текстът на биографията се печата по:
Г1. К. Яворов. Събрали съчинения в пет тома
Том втори, София 1977 г.
Издателство „Български писател“
Четирите портрета и двете писма
възпроизвеждаме по първото издание
на книгата: П. К. Яворов.
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.
Издание на Олчевата книжарница,
София — 1904.
Печатница на Хр. Г. Данов — Пловдив,
Текстьт на статията от приложението се печата
по същото издание:
Том четвърти, София 1979 г.
Изданието се посвещава на 110-годишнината от рождението на автора
Други полета
c/o Jusautor, Sofia
Бележки
Текстът на биографията се печата по:
П. К. Яворов. Събрали съчинения в пет тома
Том втори, София 1977 г.
Издателство „Български писател“

Четирите портрета и двете писма възпроизвеждаме по първото издание на книгата:
П. К. Яворов. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

Издание на Олчевата книжарница,
София — 1904. Печатница на Хр. Г. Данов — Пловдив,

Текстьт на статията от приложението се печата по същото издание:
Том четвърти, София 1979 г.
Източници
Сканиране: dao 2017
Сканиране: dao 2017
COBISS (виж "Връзки в Мрежата") - УДК
Дадена за набор/печат
15. VI. 1988 година
15. VI. 1988 г.
Излязла от печат
5. I. 1989 година
5. I. 1989 г.
Тираж
20 100
20 109
Поредност на изданието
Първо издание
Първо
Главен редактор
Михаил Неделчев
№ в Моята библиотека
2014