Кейт Тиърнан
Вечен живот
Промени

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Градско фентъзи; Романтично фентъзи; Фентъзи
Градско фентъзи; Романтично фентъзи; Фентъзи; Дарк фентъзи
№ в Моята библиотека
7034
Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Безсмъртна любима
Вечен живот
Издателска поредица
Вечен живот
Безсмъртна любима