Промени – Шах-наме – Фирдоуси

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
882-1; 891.5-1
Тип
поема
Източници
http://www.bg.cobiss.net
Тираж
40 125
Поредност на изданието
Първо издание
първо
Издател
ДИ „Народна култура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1977
Цена
2,66 лв.
№ в Моята библиотека
8134
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
Фарси
Фарси (не е указано)
Формат
84×108/32
Литературна група
IV
УДК
882-1; 891.5-1
882-1; Ч891.5-1
Националност
Иранска
персийска
Nb Scans
0
15
Печат
ДПК „Димитър Благоев“, ул. „Н. Ракитин“ 2
Дадена за набор/печат
16.II.1977 г.
Подписана за печат
май 1977 г.
Излязла от печат
юли 1977 г.
Печатни коли
26 1/2
Издателски коли
22,26
Адрес на издателя
ул. „Гаврил Генов“ 4
Код / Тематичен номер
04/9536772511/5754-1-77
Редактор
Василка Хинкова
Редакционна колегия
Александър Муратов; Ангел Тодоров; Атанас Далчев; Богомил Райнов; Божидар Божилов; Васил Колевски; Владимир Филипов; Георги Димитров-Гошкин; Димитър Методиев; Димитър Стоевски; Емил Георгиев; Ефрем Канафилов; Здравко Петров; Иван Цветков; Лиляна Стефанова; Любомир Тенев; Людмила Стефанова; Николай Антонов; Нино Николов; Петър Динеков; Светозар Златаров; Симеон Русакиев; Славчо Васев; Стефан дичев; Стефан Станчев
Художествен редактор
Ясен Васев
Технически редактор
Олга Стоянова
Художник
Иван Кьосев
Коректор
Радослава Маринович; Наталия Кацарова
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки за изданието, от което е направен преводът
حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی
شاهنامه‎
Съдържание
Книга на царете — Йордан Милев…7
Встъпление…19
Легендарни царе…21
Джамшид…24
Зохак…26
Зал и Рудабе…31
Рустам и Сухраб…115
Сказание за Сиявуш…190
Фирдоуси се оплаква от старостта…277
Сказание за Форуд, сина на Сиявуш…278
Фирдоуси плаче за смъртта на своя син…309
Сказание за Бижан и Маниже…311
Смъртта на Рустам…374
Бахрам Гур…392
Маздак…396
Из края на поемата…401
Сатира за султан Махмуд…403
Речник на непреводими думи, собствени имена и географски понятия…407
Записът е непълен
1
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Източници
http://www.bg.cobiss.net
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1101331684&fmt=11&lani=bg