Валери Петров
Поеми
Промени

NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
XX век,;Нова българска литература
Жанр
Съвременна поезия
Поема; Интелектуална поезия
Категория
···················· Учебна литература
···················· Съвременна българска поезия
zelenkroki ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
XX век,;Нова българска литература
XX век; Нова българска литература
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Пенчо Данчев (предговор)
УДК
886.7-1; 886.7-93-1
Националност
българска
Анотация
Българийо, как скъпа си ми ти,
как мека си като домашна пита,
как чиста като стомна ненапита,
как проста като стръкче от шибой!
Аз чувствам се така дълбоко твой
и чувствам теб така дълбоко мояЧ
При теб отново се завръща тоя
твой син, пребродил толкова земи —
в прегръдката си вечна го вземи!…
… … … …
А колко беше ти, родино бедна!
А колко беше ти, родино, бледна
в оназ епоха грозна, вълча, зла,
епоха на фашизъм и тегла,
която тук без малко да възпея,
понеже младостта ми мина в нея!
Сега човек не може те позна.
Нима това е същата страна,
която днес расте с дела кипещи,
с високи мисли и високи пещи,
във въздух и простор, и ведрина?
Нима това е същата страна?
… … … …
Валери Петров
Бележки
Книгата е издадена за първи път през 1966 г. от изд. „Български писател“. Следват преиздавания през 1967, 1968, 1969 и 1970 г.
Източници
Сканиране: дао
www.bg.cobiss.net
Сканиране: дао
Печат
ДП „Тодор Димитров“
Дадена за набор/печат
16. VIIІ. 1972
22. VIIІ. 1972
Поредност на изданието
шесто (не е указано)
Издател
ДП „Тодор Димитров“
Български писател
Град на издателя
София, клон 2
София
Година на издаване
1972
Поръчка
№ 192/1972 г.
192/1972 г.