Агоп Мелконян
Via Dolorosa
Промени

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Сянка в ада…5
Via Dolorosa…10
Движение и болка…26
Дните на охлюва…38
Един толкова сантиментален човек…56
Убийство в Ню Баилон — повест…71
Сянка в ада . . . 5
Via dolorosa . . . 10
. . . 1 . . . 10
. . . 2 . . . 18
. . . 3 . . . 20
. . . 4 . . . 22
Движение и болка . . . 26
Дните на охлюва . . . 38
Един толкова сантиментален човек . . . 56
. . . 1 . . . 56
. . . 2 . . . 59
. . . 3 . . . 63
. . . 4 . . . 66
Убийство в Ню Бабилон . . . 71
. . . Първа част. „Престъпление с въпросителна“ . . . 73
. . . Втора част. „Съдебен процес с удивителна“ . . . 111
Съдържание . . . 143