Ю Несбьо
Леопардът
Промени

Epsilon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Авторска серия
Хари Хуле
Случаите на инспектор Хари Хуле
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издателска поредица
Криминале
№ в поредицата
15
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Криминална проза
Анотация
Новият наелектризиращ роман от световнопризнатата поредица на Ю Несбьо

Инспектор Хари Хуле ще се изправи пред най-тъмните демони на своя град — а и пред своите собствени.

Белязан от травмите на последния си случай, инспектор Хари Хуле търси забрава в сенките на опиумни бордеи в далечния Хонконг. През това време в Осло са открити труповете на две млади жени, удавени в собствената им кръв. Медиите всяват паника с истеричните си гласове: няма никакви улики, полицейското разследване е в задънена улица, а Хари — единственият човек, който е способен да помогне — не може да бъде намерен. След завръщането му в Осло има ново убийство, инстинктите на инспектора вземат връх и нищо не може да го задържи настрана от разследването. Скоро Хуле разбира, че си има работа с истински психопат, който ще го подложи на изпитание — както професионално, така и лично — с каквото не се е сблъсквал никога досега.
Съдържание
Първа част . . . 5
. . . Първа глава. Хипоксия . . . 5
. . . Втора глава. Просветляващият мрак . . . 10
. . . Трета глава. Хонконг . . . 12
. . . Четвърта глава. ’Секс пистълс’ . . . 27
. . . Пета глава. Паркът . . . 38
. . . Шеста глава. Отново у дома . . . 42
. . . Седма глава. Бесило . . . 51
. . . Осма глава. Snow Patrol . . . 53
. . . Девета глава. Скокът . . . 64
Втора част . . . 68
. . . Десета глава. Непогасени задължения . . . 68
. . . Единайсета глава. Разпечатка . . . 75
. . . Дванайсета глава. Местопрестъпление . . . 76
. . . Тринайсета глава. Кабинет . . . 88
. . . Четиринайсета глава. Набор на кадри . . . 95
. . . Петнайсета глава. Светлина от стробоскоп . . . 100
. . . Шестнайсета глава. ’Speed King’ . . . 103
. . . Седемнайсета глава. Влакна . . . 114
. . . Осемнайсета глава. Пациентката . . . 122
. . . Деветнайсета глава. Бялата невеста . . . 129
. . . Двайсета глава. Йойстайн . . . 138
. . . Двайсет и първа глава. Белоснежен . . . 144
. . . Двайсет и втора глава. Търсачка . . . 148
. . . Двайсет и трета глава. Пътник . . . 153
Трета глава . . . 156
. . . Двайсет и четвърта глава. Ставангер . . . 156
. . . Двайсет и пета глава. Територия . . . 162
. . . Двайсет и шеста лава. Канюлата . . . 169
. . . Двайсет и седма глава. Добра, с ’дълги’ пръсти и свидлива . . . 175
. . . Двайсет и осма глава. Драмен . . . 181
. . . Двайсет и девета глава. Клойт . . . 189
. . . Трийсета глава. Книга за гости . . . 193
. . . Трийсет и първа глава. Кигали . . . 199
. . . Трийсет и втора глава. Полиция . . . 216
. . . Трийсет и трета глава. Лайпциг . . . 228
. . . Трийсет и четвърта глава. Средноголяма любов . . . 233
. . . Трийсет и пета глава. Водолазен скок . . . 238
Четвърта част . . . 242
. . . Трийсет и шеста глава. Хеликоптер . . . 242
. . . Трийсет и седма глава. Психологически профил . . . 252
. . . Трийсет и осма глава. Белег за цял живот . . . 260
. . . Трийсет и девета глава. В търсее на връзки . . . 264
. . . Четирийсета глава. Предложението . . . 279
. . . Четирийсет и първа глава. Синя бланка . . . 287
. . . Четирийсет и втора глава. Бийвърс . . . 293
. . . Четирийсет и трета глава. Домашно посещение . . . 303
. . . Четирийсет и четвърта глава. Котвата . . . 306
. . . Четирийсет и пета глава. Разпит . . . 311
Пета част . . . 325
. . . Четирийсет и шеста глава. Червен бръмбар . . . 325
. . . Четирийсет и седма глава. Страх от тъмното . . . 339
. . . Четирийсет и осма глава. Хипотеза . . . 341
. . . Четирийсет и девета глава. ’Бомбай Гардън’ . . . 351
. . . Петдесета глава. Подкупът . . . 358
. . . Петдесет и първа глава. Писмо . . . 363
. . . Петдесет и втора глава. Посещение . . . 364
. . . Петдесет и трета глава. Скално катерене . . . 376
. . . Петдесет и четвърта глава. Лале . . . 381
. . . Петдесет и пета глава. Тюркоаз . . . 392
Шеста част . . . 401
. . . Петдесет и шеста глава. Примамка . . . 401
. . . Петдесет и седма глава. Гръм . . . 413
. . . Петдесет и осма глава. Сняг . . . 417
. . . Петдесет и девета глава. Погребението . . . 423
. . . Шейсета глава. Гноми и тролове . . . 430
. . . Шейсет и първа глава. Височината на падане . . . 441
. . . Шейсет и втора глава. Транзит . . . 446
. . . Шейсет и трета глава. Хамбарът . . . 448
Седма част . . . 453
. . . Шейсет и четвърта глава. Състояние . . . 453
. . . Шейсет и пета глава. ’Кадок’ . . . 466
. . . Шейсет и шеста глава. Потушаване на пожара . . . 473
. . . Шейсет и седма глава. Кавалера . . . 476
. . . Шейсет и осма глава. Лов на щуки . . . 486
. . . Шейсет и девета глава. Калиграфски почерк . . . 497
. . . Седемдесета глава. Мъртва зона . . . 504
. . . Седемдесет и първа глава. Радост . . . 511
. . . Седемдесет и втора глава. Жълто . . . 515
. . . Седемдесет и трета глава. Арест . . . 519
. . . Седемдесет и четвърта глава. ’Бристъл Крийм’ . . . 529
Осма част . . . 537
. . . Седемдесет и пета глава. Потене . . . 537
. . . Седемдесет и шеста глава. Преосмисляне . . . 542
. . . Седемдесет и седма глава. Отпечатъци . . . 555
. . . Седемдесет и осма глава. Договорката . . . 564
. . . Седемдесет и девета глава. Пропуснати повиквания . . . 574
. . . Осемдесета глава. Ритъмът . . . 578
. . . Осемдесет и първа глава. Светли петна . . . 583
. . . Осемдесет и втора глава. Червено . . . 586
Девета част . . . 595
. . . Осемдесет и трета глава. Краят на света . . . 595
. . . Осемдесет и четвърта глава. Отново заедно . . . 603
. . . Осемдесет и пета глава. Мунк . . . 612
. . . Осемдесет и шеста глава. Калибър . . . 626
. . . Осемдесет и седма глава. ’Калашников’ . . . 632
. . . Осемдесет и осма глава. Църквата . . . 638
. . . Осемдесет и девета глава. Бракосъчетанието . . . 646
. . . Деветдесета глава. Марлон Брандо . . . 649
Десета част . . . 653
. . . Деветдесет и първа глава. Сбогуване . . . 653
. . . Деветдесет и втора глава. Свободно падане . . . 656
. . . Деветдесет и трета глава. Отговорът . . . 661
. . . Деветдесет и четвърта глава. Стъклени спагети . . . 664
. . . Деветдесет и пета глава. Съюзниците . . . 667
Епилог . . . 672
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
Норвежки
норвежки
Подвързия
Мека
мека
УДК
839.6-312.4
Тип
Роман
роман
Националност
Норвежка
норвежка
Поредност на изданието
Първо
първо
№ в Моята библиотека
9502