Уан Юнбин
Нощни разговори край огнището

Автор
Уан Юнбин
Заглавие
Нощни разговори край огнището
Издателска поредица
Библиотека Изток №4
Тип
сборник
Националност
китайска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Проза
Жанр
Философска проза
Теми
Китай, Далекоизточна литература
Преводач
Петко Т. Хинов
Език, от който е преведено
старокитайски
Година на превод
2014
Редакционна колегия
София Катърова, Братислав Иванов, Петко Хинов, Любен Козарев
Консултант
Сяо Ли и Сие Сюемин
Технически редактор
Любен Козарев
Коректор
Людмила Петрова
Оформление на корица
Деница Трифонова
Компютърна обработка
Любен Козарев
Предпечатна подготовка
Изток-Запад
Издател
Издателство „Изток- Запад“
Град на издателя
София
Година на издаване
2014
Печатница
Изток-Запад
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
май 2014
Излязла от печат
май 2014
Печатни коли
18
Формат
16/60/90
Брой страници
288
Подвързия
твърда
Цена
19,00 лв.
С илюстрации
да
ISBN
978-619-152-437-2
УДК
895.1-84
Анотация
В китайската литература има три книги, известни като "трите чудни книги на житейската мъдрост" - "Нощни разговори край огнището", писана от Уан Юнбин през епохата Цин, е една от тях.
Всяка от тези книги е писана в жанра "миниатюри от чисти слова", познати в западната литература като сентенции, фрагменти, мъдри фрази, крилати думи и т. н. В основата на философията на "Нощни разговори" лежи конфуцианският хуманизъм, който по думите на забележителния китайски народовед и писател Лин Ютан "изключва от себе си и физиката, и метафизиката и се съсредоточава върху ценностите на междучовешкото общуване". Конфуцианството разделя знанието на същностно и странично и познаването на фактите от света е за китайския хуманизъм странично знание, а същностното знание е само това, което засяга света на човешкото поведение и отношенията между хората.
Между "крилатите изречения" в европейските антологии и китайските "миниатюри от чисти слова" обаче съществува разлика - първите са мигновени проблясъци на озарения от прозрение ум, но те могат да бъдат и просто остроумия, игра с думи, искри на ума, но не и на мъдростта. В китайските афоризми възвишеното винаги има превес над увлекателното и самите "игри на йероглифи" служат на някаква духовна ценност, а не на желанието за игра. Важен аспект на китайските миниатюри от чисти слова е вниманието към "дребните неща", характерно въобще за източната култура, литература и особено за поезията. Неслучайно между този жанр миниатюри и класическата китайска поезия има дълбоки синтактични и структурни сходства, които в някакъв смисъл дори правят миниатюрата "оразмерена поезия в проза".
Информация за автора
Уан Юнбин е роден в епохата на император Циенлун, династия Цин (1792) в селцето Шимън („Каменни врата“), околия Джидзян в провинция Хубей. Литератор от епохата Цин, макар самият той скромно да се назовава „земеделец, който се е научил да чете“. Той е написал десетки книги, сред които „Сборник с осем жанра от планинското живелище в Цяоси“, „Кратки разсъждения за изговора и значението на йероглифите“, „Накратко за шестте категории йероглифи“, „Събрани йероглифи и двойни преддверни надписи от ‘Увод към беседката с орхидеите“, „Мъдри мисли на Джудзъ за управлението на дома“, „Събрани изречения и крилати мисли на мъдреци от стари времена“, „Справочник за годините на царуване на прежните императори“, „Изяснителни бележки към Книга за синовната добродетел“, „Беседи за римите в древнокитайския език“ и др.
Съдържание
Искри от огнището на мъдростта...9
Нощни разговори край огнището...27
Използвана литература...277
Хронологическа таблица...281
Бележки
Встъпителна студия и коментари върху текста - Петко Хинов, 2014
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Уан Юнбин "Нощни разговори край огнището", 2007 г., издателство "Чун уън шу дзю, 343 стр.
Името на автора и книгата е написано на старокитайски.
Въведено от
vog
Създадено на
Обновено на
Източници
Информацията за автора е от сайта на издателството.
Връзки в Мрежата
Библиотеки Издателства
Промени

Корици 2