Роберт Хоуърд
Часът на дракона
Промени

dao ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
144
Цена
1.30 лв.
dao ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
Роберт Хоуърд е грешно изписване на Робърт Хауард.
Rinaldo ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
Роберт Хоуърд е грешно изписване на Робърт Хауард.
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
Роберт Хоуърд е грешно изписване на „Робърт Хауърд“.
dao ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
1. Спящият, събуди се!

Трепнаха кадифените завеси .......
1. Спящият, събуди се!

Трепнаха кадифените завеси, заблещукаха пламъците на ви-соките свещи и плиснаха по стените вълна от играещи сенки. Четиримата мъже стояха около маса от черно дърво, върху която беше положен гравиран саркофаг от зелен яспис. Всеки от тях държеше свещ със странна форма и причудлива светли¬на. В залата цареше гробна тишина. Нощ покриваше света и безумен вятър виеше в тъмните клони на дърветата.
Четири чифта пламнали от вълнение очи бяха устремени към дългия зелен ковчег. Загадъчните йероглифи по неговата повърхност като дракони се преплитаха при трепкащата свет-лина на свещите.
Човекът при долния край на саркофага се наведе и с пламъка на свещта начерта във въздуха някакви мистични знаци. След това постави свещта в златна чаша, произнесе неразбираеми за спътниците си заклинания и от широката хермелинова дреха извади сияеща огнена топка.
Тримата въздъхнаха дълбоко. Мургавият едър човек, който стоеше откъм страната на саркофага, прошепна.
— Сърцето на Ариман!
Rinaldo ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
144
144
Rinaldo ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
144
144
dao ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1
Причина защо е непълен
Липсва последна страница
ventcis ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
Робърд Хоуард
Роберт Хоуърд
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
английски (не е указано)
Теми
Американска литература (САЩ и Канада); Четиво за тийнейджъри (юноши)
Жанр
Героическо фентъзи (Меч и магия)
Категория
···················· Фентъзи
УДК
820(73)-93-31
ISBN
954-513-002-4
Тип
роман
Националност
Американска
американска
Език
Български
български
Анотация
1. Спящият, събуди се!

Трепнаха кадифените завеси, заблещукаха пламъците на ви-соките свещи и плиснаха по стените вълна от играещи сенки. Четиримата мъже стояха около маса от черно дърво, върху която беше положен гравиран саркофаг от зелен яспис. Всеки от тях държеше свещ със странна форма и причудлива светли¬на. В залата цареше гробна тишина. Нощ покриваше света и безумен вятър виеше в тъмните клони на дърветата.
Четири чифта пламнали от вълнение очи бяха устремени към дългия зелен ковчег. Загадъчните йероглифи по неговата повърхност като дракони се преплитаха при трепкащата свет-лина на свещите.
Човекът при долния край на саркофага се наведе и с пламъка на свещта начерта във въздуха някакви мистични знаци. След това постави свещта в златна чаша, произнесе неразбираеми за спътниците си заклинания и от широката хермелинова дреха извади сияеща огнена топка.
Тримата въздъхнаха дълбоко. Мургавият едър човек, който стоеше откъм страната на саркофага, прошепна.
— Сърцето на Ариман!
…Сега няма американски младеж, който да не знае за Конан Варварина. Едно убедително доказателство, че всеки цени качествата му — смелост, находчивост, борбеност, а що се отнася до свръхчовешката му сила и безумно опасен начин на живот — това е спотаената мечта на всеки от тях, стремеж за откъсване от сивотата на ежедневието.
…Конан от Кимерия е по същество американската мечта за човека, който се е издигнал само благодарение на личните си качества и то осъществена още преди 12 хиляди години.

Дейвид Страут, СФ Кроникъл, 1989
Други полета
ISM&Co: техническа редакция и предпечатна подготовка.
Бележки
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
Роберт Хоуърд е грешно изписване на „Робърт Хауърд“.
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
Роберт Хоуърд е грешно изписване на „Робърт Хауърд“.
Празна е стр. 144.
Източници
COBISS: УДК; език на превода; град на издател и печатница; тип произведение.
Записът е непълен
1
Печат
ДФ „Полипринт“
ДФ „Полипринт“ — Враца
Печатни коли
5
Поредност на изданието
първо (не е указано)
Град на издателя
София
Цена
1.30 лв.
9,40 лв.
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издателска поредица
Конан Варварина
№ в поредицата
1
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
1. Спящият, събуди се! — стр. 3
2. Смъртоносният вятър — стр. 10
3. Катастрофата — стр. 17
4. „От коя преизподня ти изпълзя?“ — стр. 24
5. Ужасът на подземията — стр. 30
6. Удар с нож — стр. 36
7. Завесата се повдига — стр. 45
8. Угасналата главня — стр. 54
9. „Това кралят ли е или неговият призрак?“ — стр. 60
10. Монетата от Ахерон — стр. 66
11. Мечовете от юга — стр. 74
12. Зъбът на Дракона — стр. 80
13. Призрак от миналото — стр. 89
14. Черната длан на Сет — стр. 93
15. Завръщането на корсаря — стр. 99
16. Черните стени на град Кеми — стр. 102
17. „Ти уби свещения син на Сет!“ — стр. 105
18. Жената, която никога не е умирала — стр. 109
19. В залата на мъртвите — стр. 114
20. И ще се въздигне Ахерон от пепелта — стр. 119
21. Зловещите барабани — стр. 125
22. Пътят да Ахерон — стр. 134
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Конан - часът на дракона
Часът на дракона
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Robert E Howard
The Hour of the Dragon (1950)

Series Conan
Анотация
…Сега няма американски младеж, който да не знае за Конан Варварина. Едно убедително доказателство, че всеки цени качествата му — смелост, находчивост, борбеност, а що се отнася до свръхчовешката му сила и безумно опасен начин на живот — това е спотаената мечта на всеки от тях, стремеж за откъсване от сивотата на ежедневието.
…Конан от Кимерия е по същество американската мечта за човека, който се е издигнал само благодарение на личните си качества и то осъществена още преди 12 хиляди години.

Дейвид Страут, СФ Кроникъл, 1989
… Сега няма американски младеж, който да не знае за Конан Варварина. Едно убедително доказателство, че всеки цени качествата му — смелост, находчивост, борбеност, а що се отнася до свръхчовешката му сила и безумно опасен начин на живот — това е спотаената мечта на всеки от тях, стремеж за откъсване от сивотата на ежедневието.
… Конан от Кимерия е по същество американската мечта за човека, който се е издигнал само благодарение на личните си качества и то осъществена още преди 12 хиляди години.

Дейвид Страут, СФ Кроникъл, 1989
Авторска серия
Конан
Бележки
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
Роберт Хоуърд е грешно изписване на „Робърт Хауърд“.
Празна е стр. 144.
На корицата авторът е посочен като Роберт Хоуърд.
Роберт Хоуърд е грешно изписване на „Робърт Хауърд“.
Празна е стр. 144.
Няма данни за оригинално заглавие.
Източници
COBISS: УДК; език на превода; град на издател и печатница; тип произведение.
COBISS: УДК; език на превода; град на издател и печатница; тип произведение;
Fantasticfiction: оригинално заглавие.