Промени – Отделяне от себе си – Йосиф Бродски

vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
···················· Философия
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1
vog ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Сканирани страници
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
882(092)(047.53); 92 Бродски, Йосиф Александрович
К
19-5532a21ae3665.jpg
ЗК
19-5532a21ae3a52.jpg