Ектор Мало
Без дом
Промени

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Година на превод
1988
Категория
···················· Романи и повести за деца
Националност
Френска
френска
ЗК
2-54f219c764cce.jpg
Записът е непълен
1
Издател
Народна младеж
„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Ефрем Каранфилов (послеслов)
Теми
Екранизирано; Социален реализъм
Жанр
Приключенска литература; Роман за съзряването; Роман на възпитанието;
УДК
ДЧ840-31
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Hector Malot
Sans famille
Други полета
1. изд. 1936 в сер. За средна училищна възраст
Отбелязано 1 изд. в книгата, в COBISS — 4-то.