Промени – Лъвицата Елза – Джой Адамсън

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
Африка
Жанр
Творби за животни (анималистична проза); Мемоари
Категория
·········· Научнопопулярна литература
УДК
591.51; 599.742
Тип
научнопопулярен текст
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Joy Adamson
The Story of Elsa
© Collins Publishers, London
Анотация
Със своята книга, преведена на повече от 20 езика, известната изследователка и писателка Джой Адамсън, предизвиква истинска сензация и стана популярна в цял свят. Заедно със съпруга си — ловен надзирател в Кения — тя отглежда едно осирутяло лъвче, наречено Елза. Малката лъвица се привързва към хората, които я отглеждат с голяма любов и правят за нея всякакви жертви. След време, пусната на свобода, тя става майка и довеждда малките си отново при хората.
Невероятната на пръв поглед история е разказана с високо художествено майсторство и научна достоверност, с искрена любов към дивите животни и природата, с вярата, че общуването с тях прави човека по-добър и по-щастлив.
Други полета
c/o Jusautor Sofia, 1982
Бележки
Съдържа и снимков материал
Година на издаване
1982
VeGan ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Сканирани страници
cattiva2511 ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8375
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой сканове
0
11
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
334
336
Номер
59(023)
Анотация
Със своята книга, преведена на повече от 20 езика, известната изследователка и писателка Джой Адамсън, предизвиква истинска сензация и стана популярна в цял свят. Заедно със съпруга си — ловен надзирател в Кения — тя отглежда едно осирутяло лъвче, наречено Елза. Малката лъвица се привързва към хората, които я отглеждат с голяма любов и правят за нея всякакви жертви. След време, пусната на свобода, тя става майка и довеждда малките си отново при хората.
Невероятната на пръв поглед история е разказана с високо художествено майсторство и научна достоверност, с искрена любов към дивите животни и природата, с вярата, че общуването с тях прави човека по-добър и по-щастлив.
Със своята книга, преведена на повече от 20 езика, известната изследователка и писателка Джой Адамсън, предизвиква истинска сензация и стана популярна в цял свят. Заедно със съпруга си — ловен надзирател в Кения — тя отглежда едно осиротяло лъвче, наречено Елза. Малката лъвица се привързва към хората, които я отглеждат с голяма любов и правят за нея всякакви жертви. След време, пусната на свобода, тя става майка и довежда малките си отново при хората.
Невероятната на пръв поглед история е разказана с високо художествено майсторство и научна достоверност, с искрена любов към дивите животни и природата, с вярата, че общуването с тях прави човека по-добър и по-щастлив.
Съдържание
Предговор
ПЪРВА ЧАСТ
Лъвчетата
Елза среща диви животни
Елза отива до индийския океан
Лъвове-човекоядци
Пътуване до езерото Рудолф
Елза и дивите лъвове
Първи опит
Втори опит
Последен изпит
Послепис

ВТОРА ЧАСТ
Елза си намира другар
Раждането на лъвчетата
Виждаме малките
Лъвчетата срещат приятели
Лъвчетата в лагера
Индивидуалността на лъвчетата
Елза се запознава със своя издател
Пожар в лагера
Елза се сражава
Опасности в гъсталака
Малките и камерите
Елза обучава малките
Нова година започна

ТРЕТА ЧАСТ
Заповед за изселването
Елза болна
Смъртта на Елза
Настойници на Елзините деца
Планове за преместване на лъвчетата
Намериха ли лъвчетата ново семейство?
Лъвчетата в беда
Кризата
Подготовка за залавянето на лъвчетата
Залавянето
Пътуването до Серенгети
На Свобода
Миграцията
Проломът
Турист в Серенгети
Отново виждаме лъвчетата
Дългото търсене
Цената на свободата
Предговор — Владимир А. Помаков / 5
ПЪРВА ЧАСТ
Лъвчетата / 9
Елза среща диви животни / 19
Елза отива до Индийския океан / 27
Лъвове-човекоядци / 34
Пътуване до езерото Рудолф / 42
Елза и дивите лъвове / 58
Първи опит / 65
Втори опит / 77
Последен изпит / 91
Послепис / 103

ВТОРА ЧАСТ
Елза си намира другар / 117
Раждането на лъвчетата / 125
Виждаме малките / 138
Лъвчетата срещат приятели / 145
Лъвчетата в лагера / 152
Индивидуалността на лъвчетата / 158
Елза се запознава със своя издател / 164
Пожар в лагера / 172
Елза се сражава / 181
Опасности в гъсталака / 190
Малките и камерите / 197
Елза обучава малките / 205
Нова година започна / 216

ТРЕТА ЧАСТ
Заповед за изселването / 222
Елза болна / 230
Смъртта на Елза / 235
Настойници на Елзините деца / 241
Планове за преместване на лъвчетата / 246
Намериха ли лъвчетата ново семейство? / 251
Лъвчетата в беда / 255
Кризата / 258
Подготовка за залавянето на лъвчетата / 265
Залавянето / 269
Пътуването до Серенгети / 273
На Свобода / 280
Миграцията / 283
Проломът / 292
Турист в Серенгети / 299
Отново виждаме лъвчетата / 308
Дългото търсене / 314
Цената на свободата / 324
Други полета
c/o Jusautor Sofia, 1982
С пълни авторски права:
Весела Илиева, Василка Шопова, Светлана Стефанова, превод
c/o Jusautor Sofia, 1982
Бележки
Съдържа и снимков материал
Съдържа и снимков материал.

Празни са стр. 2, 330 и 334.
Източници
- COBISS: УДК; тираж
Тираж
97 500
Код / Тематичен номер
05 9532723511/2502-125-82
05/ 9532723511/ 2502-125-82
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Дадена за набор/печат
17. VIII. 1981 г.
17.VIII.1981 г.
Подписана за печат
29. XII. 1981 г.
29.XII.1981 г.
Излязла от печат
28. 1. 1982 г.
28.1.1982 г.