Марти Ларни
Прекрасната свинарка
Промени

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Прекрасната свинарка или Спомените на стопанската съветница Мина Карлсон-Кананен
Прекрасната свинарка
Подзаглавие
или Спомените на стопанската съветница Мина Карлсон-Кананен
УДК
Ч894.541-31
Националност
Финска
финландска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Martti Larni
Kaunis Sikopaimen eli Talousneuvos Minna Karlsson-Kanasen muistelmia
Helsinki, 1960
Други полета
Издателство „Христо Г. Данов“ е основано през 1855 г.
Източници
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
Печат
Пловдив
„Димитър Благоев“ — Пловдив
Издател
Издателство „Христо Г. Данов“ — Пловдив
Издателство „Христо Г. Данов“
Цена
1,44
1,44 лв.
Коректор
Трифон Алексиев, Вети Леви
Трифон Алексиев; Бети Леви
Epsilon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
Финландски
Фински
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
Фински
финландски
Жанр
Сатиричен роман; Съвременен роман (XX век); Хумористичен роман
УДК
Ч894.541-31
894.541-31
Бележки
1. издание от 1962 г. — изд. „Христо Г. Данов“
Код / Тематичен номер
07/9536 22311/5637-18-81
№ в Моята библиотека
8234
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Дадена за набор/печат
10. X. 1980 г.
10.X.1980 г.
Излязла от печат
31. I. 1981 г.
31.I.1981 г.
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Светослав Колев (предговор)
Сканирани страници
Nb Scans
4
14