Промени – Загубените следи – Алехо Карпентиер

gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
6609
gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
6609
Подпоредица
1966
№ в подпоредицата
9
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Валентина Рафаилова
Валентина Рафаилова (послеслов)
Брой страници
280
Теми
Латиноамериканска литература, Магически реализъм, Модернизъм
Латиноамериканска литература; Магически реализъм; Модернизъм
УДК
860(729.1)-31
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Los Pasos Perdidos
by Alejo Carpentier, 1953
Съдържание
Загубените следи
Откриване на Латинска Америка — послеслов от Валентина Рафаилова
Източници
http://www.bg.cobiss.net
Записът е непълен
1
Печат
Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“
ДПК „Димитър Благоев“
Печатни коли
17 1/2.
17,5
Тираж
15 090
Издателски №
№ 1334
1334
№ в Моята библиотека
8151
gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
9
Подпоредица
1966
№ в подпоредицата
9
6609
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Подвързия
твърда
твърда с обложка
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Los Pasos Perdidos
by Alejo Carpentier, 1953
Los Pasos Perdidos
by Alejo Carpentier, 1953
Biblioteca Basica de cultura Cubana
Habana
Съдържание
Загубените следи
Откриване на Латинска Америка — послеслов от Валентина Рафаилова
Загубените следи / 5
Откриване на Латинска Америка — послеслов от Валентина Рафаилова / 275
Nb Scans
0
6
Други полета
Поръчка на печатницата № 1334
Причина защо е непълен
Липсва задна корица
Печатни коли
17,5
17,50
Издателски коли
13.30
13,30
Адрес на издателя
ул. „Граф Игнатиев“ 2а
Поръчка
119 (2087)