Джон Конъли
Всяко мъртво нещо
Промени

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
английски (не е указан)
Формат
130×200
УДК
820(417)-31
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Every Dead Thing (Charlie Parker #1)
© 1999 by John Connolly
Hodder & Stoughton
Рекламни коментари
„Ханибал Лектър? Нашето момче би го сдъвкало на закуска.“
Айриш Таймс
„Романът, който надмина «Мълчанието на агнетата».“
— Ню Йорк Таймс

„Сензация! Триумф! Името на Джон Конъли често ще се спряга през новото хилядолетие.“
— Паблишерс Уикли

„Ханибал Лектър? Нашето момче би го сдъвкало на закуска.“
— Айриш Таймс
Поредност на изданието
първо
Издател
ИК „Прозолец“ ЕООД
ИК „Прозорец“ ЕООД
Град на издателя
София
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Първа част . . . 5
. . . Пролог . . . 7
. . . Първа глава . . . 17
. . . Втора глава . . . 26
. . . Трета глава . . . 41
. . . Четвърта глава . . . 55
. . . Пета глава . . . 63
. . . Шеста глава . . . 70
. . . Седма глава . . . 78
. . . Осма глава . . . 84
. . . Девета глава . . . 89
. . . Десета глава . . . 98
. . . Единадесета глава . . . 104
. . . Дванадесета глава . . . 111
. . . Тринадесета глава . . . 118
. . . Четиринадесета глава . . . 130
. . . Петнадесета глава . . . 141
. . . Шестнадесета глава . . . 149
. . . Седемнадесета глава . . . 157
Втора част . . . 167
. . . Осемнадесета глава . . . 169
. . . Деветнадесета глава . . . 179
. . . Двадесета глава . . . 186
. . . Двадесет и първа глава . . . 193
. . . Двадесет и втора глава . . . 202
. . . Двадесет и трета глава . . . 210
. . . Двадесет и четвърта глава . . . 220
. . . Двадесет и пета глава . . . 229
. . . Двадесет и шеста глава . . . 236
. . . Двадесет и седма глава . . . 242
. . . Двадесет и осма глава . . . 251
. . . Двадесет и девета глава . . . 259
. . . Тридесета глава . . . 269
Трета част . . . 279
. . . Тридесет и първа глава . . . 281
. . . Тридесет и втора глава . . . 289
. . . Тридесет и трета глава . . . 307
. . . Тридесет и четвърта глава . . . 322
. . . Тридесет и пета глава . . . 327
. . . Тридесет и шеста глава . . . 338
. . . Тридесет и седма глава . . . 351
. . . Тридесет и осма глава . . . 360
. . . Тридесет и девета глава . . . 374
. . . Четиридесета глава . . . 385
. . . Четиридесет и първа глава . . . 393
. . . Четиридесет и втора глава . . . 406
. . . Четиридесет и трета глава . . . 421
. . . Четиридесет и четвърта глава . . . 426
Четвърта глава . . . 437
. . . Четиридесет и пета глава . . . 439
. . . Четиридесет и шеста глава . . . 449
. . . Четиридесет и седма глава . . . 471
. . . Четиридесет и осма глава . . . 484
. . . Четиридесет и девета глава . . . 503
. . . Петдесета глава . . . 513
Епилог . . . 525
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Първа част . . . 5
. . . Пролог . . . 7
. . . Първа глава . . . 17
. . . Втора глава . . . 26
. . . Трета глава . . . 41
. . . Четвърта глава . . . 55
. . . Пета глава . . . 63
. . . Шеста глава . . . 70
. . . Седма глава . . . 78
. . . Осма глава . . . 84
. . . Девета глава . . . 89
. . . Десета глава . . . 98
. . . Единадесета глава . . . 104
. . . Дванадесета глава . . . 111
. . . Тринадесета глава . . . 118
. . . Четиринадесета глава . . . 130
. . . Петнадесета глава . . . 141
. . . Шестнадесета глава . . . 149
. . . Седемнадесета глава . . . 157
Втора част . . . 167
. . . Осемнадесета глава . . . 169
. . . Деветнадесета глава . . . 179
. . . Двадесета глава . . . 186
. . . Двадесет и първа глава . . . 193
. . . Двадесет и втора глава . . . 202
. . . Двадесет и трета глава . . . 210
. . . Двадесет и четвърта глава . . . 220
. . . Двадесет и пета глава . . . 229
. . . Двадесет и шеста глава . . . 236
. . . Двадесет и седма глава . . . 242
. . . Двадесет и осма глава . . . 251
. . . Двадесет и девета глава . . . 259
. . . Тридесета глава . . . 269
Трета част . . . 279
. . . Тридесет и първа глава . . . 281
. . . Тридесет и втора глава . . . 289
. . . Тридесет и трета глава . . . 307
. . . Тридесет и четвърта глава . . . 322
. . . Тридесет и пета глава . . . 327
. . . Тридесет и шеста глава . . . 338
. . . Тридесет и седма глава . . . 351
. . . Тридесет и осма глава . . . 360
. . . Тридесет и девета глава . . . 374
. . . Четиридесета глава . . . 385
. . . Четиридесет и първа глава . . . 393
. . . Четиридесет и втора глава . . . 406
. . . Четиридесет и трета глава . . . 421
. . . Четиридесет и четвърта глава . . . 426
Четвърта глава . . . 437
. . . Четиридесет и пета глава . . . 439
. . . Четиридесет и шеста глава . . . 449
. . . Четиридесет и седма глава . . . 471
. . . Четиридесет и осма глава . . . 484
. . . Четиридесет и девета глава . . . 503
. . . Петдесета глава . . . 513
Епилог . . . 525
Първа част . . . 5
Втора част . . . 167
Трета част . . . 279
Четвърта глава . . . 437
Епилог . . . 525
К
2638-597e3ddb26528.jpg
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки
В COBISS е отразена допечатката от 2001 г., като разликата е в цената.
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8808