Бено Фьолкнер
Долината на сърдитата река
Промени

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
830-31
ДЧ30-31
К
2879-59a86a9d37c13.jpg
ЗК
2879-59a86a9d3eb8f.jpg
Nb Scans
4
6
Дадена за набор/печат
VII. 1989
м. VII.1989 г.
Подписана за печат
XI. 1989
м. XI.1989 г.
Излязла от печат
XII. 1989
м. XII.1989 г.