Джулиан Барнс
Шумът на времето
Промени

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
Английски
английски
Формат
84×108/32
УДК
821.111-312.6
Националност
Английска
английска
К
2901-59aa69c231383.jpg
Nb Scans
0
15
Бележки
Празни страници: 2, 6, 8, 12, 14 и 215.
Записът е непълен
1
Печат
„Абагар“ АД — Велико Търново
Излязла от печат
18.10.2018 г.
Печатни коли
13,5
Издател
Издателска къща „Обсидиан“
Обсидиан
Редактор
Димитрина Кондева
Технически редактор
Вяра Николчева
Коректор
Симона Христова
Оформление на корица
Николай Пекарев