Паоло Бачигалупи
Водосрез
Промени

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Nb Scans
0
12
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
английски
Съдържание
Водосрез / 7
Благодарности / 433
Бележка за автора / 435
Други полета
С пълни авторски права:
Paolo Bacigalupi, 2015
Елена Павлова, превод от английски / Живко Петров, художник на корицата
Бележки
Книгата няма съдържание.
Празни са стр. 4 и 6.
Адрес на издателя
бул. Владимир Вазов № 9
Художник
Живко Петров