Промени – Безумният кораб – Робин Хоб

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой страници
766
768
Теми
Американска литература (САЩ, Канада)
Бележки
Книгата няма съдържание.
Празни са стр. 4, 6 и 8.
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой сканове
0
4
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Брой сканове
4
7
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други полета
с/о Andrew Nurnberg Associates, Sofia
Адрес на издателя
ул. „Каменоделска“ № 5
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издател
MBG Books; ИК „Ем Би Джи Тойс“ ЕООД
MBG Books; Ем Би Джи Тойс ЕООД