Мамен Санчес
Забранява се неверието в съдбата
Промени

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1
Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Ивинела Самуилова
Ивинела Вескова Самуилова
Година на превод
2015
Формат
130×210
60/90/16
Теми
XXI век; Европейска литература
Жанр
Чиклит
Чиклит; Съвременен любовен роман
Тип
роман
роман (не е указано)
К
3612-5a05677879762.jpg
ЗК
3612-5a05677879cc4.jpg
Nb Scans
0
8
Записът е непълен
1
Печат
„Алианс принт“
„Алианс Принт“ ЕООД
Излязла от печат
20.10.2015 г.
Печатни коли
18
Адрес на издателя
ул. „Богомил“ № 59, 4000
Оформление на корица
Мариана Станкова
Мариана Кръстева Станкова