Първо продължение на „Персевал“
Промени

Борислав ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
@От преводача, @Публикувано първо в Читанка, Епическо време (епоха на герои), Крал Артур, Мистика, Средновековие, Средновековна литература, Християнство
@От преводача; @Публикувано първо в Читанка; Епическо време (епоха на герои); Крал Артур; Мистика; Средновековие; Средновековна литература; Християнство
Жанр
Артуриана, Митология, Роман в стихове, Средновековен рицарски роман, Фентъзи
Артуриана; Митология; Роман в стихове; Средновековен рицарски роман; Фентъзи
Компютърна обработка
NomaD; Борислав
NomaD
gogo_mir ·
Поле Стара стойност Нова стойност
К
5a1dde99c3206.jpg
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
Този роман в стихове от началото на ХІІІ в. е едно от четирите продължения на незавършения роман на Кретиен дьо Троа _Персевал или Разказ за Грала_*. Главният герой Говен, племенник на крал Артур, проявява своите рицарски добродетели в поредица от знакови събития, най-значителни от които са търсенето на Граала и на Кървящото копие. Впечатляващи са и живописно представените двубои и турнири, в които той участва в името на рицарските идеали и на куртоазната етика, за спечелване на сърцето на любимата дама или в защита на честта на изпадналите в неволя. Това произведение е свидетелство за развитието на романа като повествователно изкуство, което вече се еманципира както от християнската религия, така и от езическия рицарски морал.
Този роман в стихове от началото на ХІІІ в. е едно от четирите продължения на незавършения роман на Кретиен дьо Троа "Персевал или Разказ за Грала*. Главният герой Говен, племенник на крал Артур, проявява своите рицарски добродетели в поредица от знакови събития, най-значителни от които са търсенето на Граала и на Кървящото копие. Впечатляващи са и живописно представените двубои и турнири, в които той участва в името на рицарските идеали и на куртоазната етика, за спечелване на сърцето на любимата дама или в защита на честта на изпадналите в неволя. Това произведение е свидетелство за развитието на романа като повествователно изкуство, което вече се еманципира както от християнската религия, така и от езическия рицарски морал.
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
Този роман в стихове от началото на ХІІІ в. е едно от четирите продължения на незавършения роман на Кретиен дьо Троа "Персевал или Разказ за Грала*. Главният герой Говен, племенник на крал Артур, проявява своите рицарски добродетели в поредица от знакови събития, най-значителни от които са търсенето на Граала и на Кървящото копие. Впечатляващи са и живописно представените двубои и турнири, в които той участва в името на рицарските идеали и на куртоазната етика, за спечелване на сърцето на любимата дама или в защита на честта на изпадналите в неволя. Това произведение е свидетелство за развитието на романа като повествователно изкуство, което вече се еманципира както от християнската религия, така и от езическия рицарски морал.
Този роман в стихове от началото на ХІІІ в. е едно от четирите продължения на незавършения роман на Кретиен дьо Троа „Персевал или Разказ за Грала“. Главният герой Говен, племенник на крал Артур, проявява своите рицарски добродетели в поредица от знакови събития, най-значителни от които са търсенето на Граала и на Кървящото копие. Впечатляващи са и живописно представените двубои и турнири, в които той участва в името на рицарските идеали и на куртоазната етика, за спечелване на сърцето на любимата дама или в защита на честта на изпадналите в неволя. Това произведение е свидетелство за развитието на романа като повествователно изкуство, което вече се еманципира както от християнската религия, така и от езическия рицарски морал.
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Анотация
Този роман в стихове от началото на ХІІІ в. е едно от четирите продължения на незавършения роман на Кретиен дьо Троа „Персевал или Разказ за Грала“. Главният герой Говен, племенник на крал Артур, проявява своите рицарски добродетели в поредица от знакови събития, най-значителни от които са търсенето на Граала и на Кървящото копие. Впечатляващи са и живописно представените двубои и турнири, в които той участва в името на рицарските идеали и на куртоазната етика, за спечелване на сърцето на любимата дама или в защита на честта на изпадналите в неволя. Това произведение е свидетелство за развитието на романа като повествователно изкуство, което вече се еманципира както от християнската религия, така и от езическия рицарски морал.
Този роман в стихове от началото на ХІІІ в. е едно от четирите продължения на незавършения роман на Кретиен дьо Троа „Персевал или Разказ за Граала“. Главният герой Говен, племенник на крал Артур, проявява своите рицарски добродетели в поредица от знакови събития, най-значителни от които са търсенето на Граала и на Кървящото копие. Впечатляващи са и живописно представените двубои и турнири, в които той участва в името на рицарските идеали и на куртоазната етика, за спечелване на сърцето на любимата дама или в защита на честта на изпадналите в неволя. Това произведение е свидетелство за развитието на романа като повествователно изкуство, което вече се еманципира както от християнската религия, така и от езическия рицарски морал.
Борислав ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8258