Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
Български език зa 2. клас

Автор
Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
Заглавие
Български език зa 2. клас
Алтернативно заглавие
Български език зa втори клас
Издателска поредица
Чуден свят
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо
Категория
Учебна литература
Редактор
Ели Пещерска
Художник
Петко Минчев
Художник на илюстрациите
Маглена Константинова
Художествен редактор
Бояна Павлова
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Фани Бойкова
Коректор
Жана Ганчева
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
1618, ул. „Земеделска“ №2
Печат
„Лито Балкан“ АД
Други полета
Графичен дизайн: Маглена Константинова
Носител
хартия
Печатни коли
13,50
Издателски коли
13,50
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10201107530
Брой страници
108
Подвързия
Мека
С илюстрации
да
ISBN
978-954-01-3381-2
Съдържание
Съдържание:

Условни знаци 3
1. Да си припомним наученото в първи клас 4
2. Общуване 6
3. Строеж на езика 8
4. Българската азбука. Азбучен ред 10
5. Речници. Правописен речник 12
6. Звуковете и буквите в българския език 14
7. Гласни звукове. Ударение 16
8. Правопис на гласните звукове 18
9. Съгласни звукове 20
10. Писане на съгласни в средата на думата 22
11. Писане на съгласни в края на думата 24
12. Правопис на съгласните звукове 26
13. Трудности при писане 28
14. Думите в речта 30
15. Съществителни имена 32
16. Род и число на съществителните имена 34
17. Съществителни нарицателни и съществителни собствени имена 36
18. Правопис на съществителните собствени имена 38
19. Умалителни съществителни имена 40
20. Прилагателни имена 42
21. Род и число на прилагателните имена 44
22. Правопис на прилагателните имена 46
23. Глаголи. Число на глаголите 48
24. Изговор и правопис на глаголите 50
25. Части на речта 52
26. Думите при общуване 54
27. Изреченията в българския език 56
28. Съобщителни изречения 58
29. Въпросителни изречения 60
30. Изреченията при общуване 62
31. Правилно писане на думите и изреченията 64
32. Какво научихме за българския език 66

ПИША, РАЗКАЗВАМ, СЪЧИНЯВАМ
1. Текст 70
2. Устно общуване 72
3. Писмено общуване 74
4. Думи за учтивост при общуване 76
5. Съобщение 78
6. Поздравителна картичка 80
7. Разказване на текст 82
8. Разказване на приказка 84
9. Съчинение по серия картини 86
10. Съчиняване на история по подобие на друга 88
11. Съчиняване на приказка по подобие на друга 90
12. Съчиняване на приказка с предложен герой 92
13. Съчиняване на приказка по дадено начало 94
14. Описание 96
15. Описание на животно 98
16. Описание на растение 100
17. Описание на предмет 101
18. Припомнете си наученото 102
Речник към учебника по български език 104
Бележки
Авторите с трите им имена: проф. д-р Румяна Димитрова Танкова, Екатерина Георгиева Чернева, Ваня Иванова Иванова
Въведено от
ventcis
Създадено на
Обновено на

Корици 2