Кати Лети
Да се обичате, уважавате и мамите (Докато разводът ви раздели)
Промени

maskara ·
Поле Стара стойност Нова стойност
ISBN
9546550729
978-954-655-072-9
Сканирани страници
Array
Array
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
20×13
84/108/32
УДК
820(73)-31
Бележки за изданието, от което е направен преводът
To Love, Honour And Betray (Till Divorce Us Do Part)
© 2008 by Kathy Lette
Съдържание
Като риба на сухо
Внимание акули
Внимание остри скали
Плуването разрешено
Плувайте само в охраняваните зони
Внимание дълбочини
Хлъзгави скали
Плуването забранено
Влачене на уморен плувец
Пази се от хапливи забележки
Внимание: внезапно пропадане
Когато се гмуркаш, пази се от плитчини
Изкуствено дишане уста в уста
Риболовът разрешен
Вдигаме шамандурите
Силна вода
Жена зад борда
Масово спасяване
Навлизам все по-надълбоко
Пази се от незнайни опасности
Сигнал за спешна евакуация
Нужна е помощ
В капана на прилива
Издирване на потънал предмет
Възкресение
Бронзовият медал
Спасена
Благодарности
Източници
COBISS
Печат
„Полиграфюг“ АД (не е указана)
Издател
ИК „Бард“
ИК „Бард“ ООД
Адрес на издателя
Искърско шосе №15
жк „Яворов“, бл. 12-А, вх. II
Цена
11,99
11,99 лв. / 6,15 €
Оформление на корица
„Megachrom“
Компютърна обработка
«Megachrom»
ИК „Бард“ ООД; Десислава Петкова
Предпечатна подготовка
Десислава Петкова
№ в Моята библиотека
8357