Промени – Наследникът – Бил Видал

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
860(82)-312.4
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Bill Vidal
The Clayton account (2008)
Източници
печатница – COBISS
Печатница
„Полиграфюг“ АД, Хасково
Цена
11,99
11,99 лв.
№ в Моята библиотека
9142