Петър Бобев
Белият лоцман • Теao Немия
Промени

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Дадена за набор/печат
28. XI. 1974 г.
28.XI.1974 г.
Излязла от печат
30. III. 1975 г.
30.III.1975 г.
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
10373