Аркадий Стругацки, Борис Стругацки
Хищните вещи на века
Промени

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
„Главното е на Земята“ – Агоп Мелконян (предговор) – стр. 5
Хищните вещи на века – А. и Б. Стругацки – стр. 11
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редакционна колегия
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Автор
А. и Б. Стругацки
Аркадий Стругацки, Борис Стругацки
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Агоп Мелконян
Агоп Мелконян (предговор)
Коректор
Паунка Камбурова, Янка Енчева
Паунка Камбурова, Янка Василева
Данни за печата
ДП "Балкан", София
Държавна печатница "Балкан", София
Формат
70/100/32
70х100/32