Промени – В надпревара с живата природа – Господин Свещаров

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
84×108/32
Жанр
Научнопопулярна литература; Биология
Категория
·········· Научнопопулярна литература
Номер
УДК
573.6
Националност
българска
Анотация
Биотехнологии на бъдещето
— Здрави гени лекуват наследствени болести (генна терапия)
— Биотехнологии в услуга на съвременната медицина
— Нови видове ваксини, създадени чрез авангардни биотехнологии
— Биомембранното и биофизичното инженерство в услуга на авангардните биотехнологии
— Първи стъпки към създаване на биологичен компютър
— Към осъществяване на изкуствена фотосинтеза
Съдържание
Предговор / 5
I. Същност, значение и перспективи на биотехнологиите / 7
II. От класически към авангардни биотехнологии / 15
III. Генноинженерни биотехнологии (рекомбинантни ДНК-технологии) / 55
IV. Клетъчноинженерни биотехнологии / 102
V. Биотехнологии на бъдещето / 151
Вместо послеслов / 197
Терминологичен речник / 200
Други полета
c/o Jusautor, Sofia
Записът е непълен
1
Причина защо е непълен
Има само сканове.
Печатница
ДП „Димитър Благоев“
Дадена за набор/печат
19. I. 1988 г.
Подписана за печат
6. VI. 1988 г.
Излязла от печат
май 1988 г.
Печатни коли
13
Издателски коли
10,92
УИК
11,79
Тираж
6 310
Поредност на изданието
първо
Адрес на издателя
бул. „В. И. Ленин“ 47
Код / Тематичен номер
22/95327 22311/2502-28-88
Издателски №
8141
Цена
0,93 лв.
Редактор
Владимир Киров
Художествен редактор
Александър Хачатурян
Технически редактор
Борис Въжаров
Рецензент
проф. д-р Калчо Марков; д-р Светослав Славчев
Художник
Данаил Донков
Коректор
Лилия Симеонова