Богдан Богданов
Романът — античен и съвременен

Записът е непълен.

Автор
Богдан Богданов
Заглавие
Романът — античен и съвременен
Подзаглавие
Опит върху поетиката и социологията на античния и западноевропейския роман
Тип
монография
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо издание
Категория
Литературознание
Жанр
Литературознание, Монография
Теми
Антична литература, Европейска литература
Редактор
Исак Паси
Художник
Николай Александров
Художествен редактор
Жеко Алексиев
Технически редактор
Бойка Панова
Рецензент
Атанас Натев, Гено Генов
Коректор
Сенка Георгиева
Издател
Издателство „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1986
Печат
„Александър Пъшев“, Плевен
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
24.IV.1986 г.
Подписана за печат
18.VIII.1986 г.
Излязла от печат
август 1986 г.
Печатни коли
12
Издателски коли
12
УИК
12,64
Формат
10/60/95
Номер
Индекс 82
Издателски №
28797
Брой страници
162
Тираж
2108
Подвързия
твърда
Цена
2,50 лв.
ЕКП
02/9535372311/5054-7-86
Анотация
Усвояването на световната култура не е еднопосочен процес. Запознаването с културните ценности е само началният момент, истинското усвояване изисква активната позиция на възприемащия, преосмисляне на фактите на чуждестранната култура, преоценката им спрямо потребностите на собствената си култура.
Книгата на Богдан Богданов е именно такъв опит за преосмисляне на унаследената и съвременната световна литература. Като ни подтиква да преценяваме критично ролята си на „читатели на романи“, авторът ни въвлича в пространен и детайлизиран размисъл върху творби и образи от световната литература. Изследването се базира на изключително богат материал за античния роман, както и за някои романи с възлово значение в западноевропейската литература. Налице е постоянният стремеж на автора да очертае и защити определен подход към изследваните литературни явления, да предложи свои гледища за тяхната природа, да разгледа критично начина, по който ги третират именити чуждестранни автори, да потърси съвременно социокултурно основание на разглежданите проблеми.
Книгата е адресирана до специалисти, както и до по-широк кръг читатели с литературни интереси.
Въведено от
NomaD
Създадено на
Обновено на
Промени

Корици 2