Сам Лундвал
Ах, тази Алиса
Промени

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редакционна колегия
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Любен Дилов
Любен Дилов (предговор)
Редактор
Агнеса дряновска, Светла Стоилова
Агнеса Дряновска, Светла Стоилова
Данни за печата
ДП „Балкан“, София
Държавна печатница „Балкан“, София
Формат
70/100/32
70х100/32
Номер
Ч839.7
Ч 839.7
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Sam J. Lundwall
Inga hjältar här — Delta Förlags, Stockhoims, 1972
Alice, Alice — Delta Förlags, Stockhoims, 1974
Sam J. Lundwall
Inga hjältar här — Delta Förlags, Stockholms, 1972
Alice, Alice — Delta Förlags, Stockholms, 1974
Сканирани страници
Array
Array
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Сканирани страници
Array
Array
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
Ч839.7-31