Катя Матрова
Българска везба

Автор
Катя Матрова
Заглавие
Българска везба
Други автори
Иван Коев (предговор)
Тип
ръководство, самоучител
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
трето преработено
Категория
Хоби и занаяти
Жанр
Ръководства и самоучители
Художник
Вихра Стоева
Художествен редактор
Вихра Стоева
Технически редактор
Юлия Йорданова
Научен редактор
София Николова Кирчева
Коректор
Елена Ласкина
Издател
Държавно издателство „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1982
Адрес на издателя
бул. "Руски" № 6
Печат
Държавна печатница „Ат. Стратиев“ – Хасково
Други полета
c/o Jusautor, Sofia
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
9. IV. 1982
Подписана за печат
9. XI. 1982
Излязла от печат
30. XI. 1982
Печатни коли
16,19
Издателски коли
17,30
УИК
17,75
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
03 9533123411/3872-71-82
Номер
УСК 745.52 (391)
Издателски №
12804
Брой страници
69
Тираж
66108
Подвързия
Мека
Цена
3,08 лв.
С илюстрации
да
УДК
746(02)
Анотация
В книгата поради приложния й характер е застъпена преди всичко техниката на везането. Разгледани са последователно спецификата на материалите, с които борави везачката, начините на везане и видовете бодове. Дадени са и указания за окончателното завършване (ушиване) на везаните изделия.
В книгата са разгледани образци за изпълнение както от домакинята, така и от производствениците на специално създадените трудово-производителни кооперации за изработване на везба върху национални костюми (за художествени ансамбли и самодейни колективи), покривки, гарнитури, облекло и др,
В общата част на книгата са дадени кратки исторически сведения за развитието на везбата в отделните области в България и описание на някои български носии. Подробно са указани начините за изработване на приложените модели. Описани са модели за украса на горно облекло (блуза, рокли). Подчертан е стремежът чрез народните везани мотиви и разцветки да се въздейства за естетическото възпитание на подрастващите.
Книгата, богато илюстрирана с черно-бели и цветни илюстрации, е предназначена за широк кръг читатели. В нея е спазен народностният облик на традиционната българска везба, умело пресъздаден от авторката.
Информация за автора
Катя Христова Матрова
Съдържание
Предговор / 5
Кратки исторически сведения за българското везбарско изкуство / 6
Етнографски райони / 7
Народни носии / 8
Техника на везането / 9
        Основни материали за везане / 9
        Помощни материали за везане / 9
        Начини на везане / 9
        Подготовка на материята за везане / 10
        Помощни пособия за везане / 11
        Видове бодове / 11
        Окончателно завършване на везаните изделия / 16
Национални костюми за художествени ансамбли и самодейни колективи и модели за горно облекло / 17
Модели за покривки и сувенири / 46
        Избор на модел за покривка, каре, сувенир и др. / 46
Бележки
Твърда подвързия — Цена: 4,17 лв.
Мека подвързия — Цена: 3,08 лв.
1. издание от 1965 г. — изд. „Техника“
2. издание от 1972 г. — изд. „Техника“
Въведено от
petya_pe
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2