Лино Алдани
Затъмнение 2000
Промени

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Редакционна колегия
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов
Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Огнян Сапарев, Димитър Пеев, Светослав Славчев
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Гергана Калчева-Донева
Гергана Калчева-Донева (предговор)
Данни за печата
ДП „Балкан“, София
Държавна печатница „Балкан“, София
Формат
70/100/32
32/70×100
Бележки
850 31-32 - номер на стр.4, под издателската анотация