Джон Уиндъм
Денят на трифидите
Промени

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
70/100/32
32/70×100
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Агоп Мелконян
Агоп Мелконян (предговор)
Данни за печата
ДП "Балкан", София
Държавна печатница "Балкан", София
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика
Rinaldo ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в поредицата
34
34
Брой страници
360
360