Айзък Азимов
Краят на вечността
Промени

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
70/100/32
70х100/32
Брой страници
136
336
Бележки
Други издания:

"Краят на вечността" - Издателство „Полюси“, 1994
Други издания:

"Краят на вечността" - Издателство „Полюси“, 1994
"Краят на вечността" - изд. "Пегамент Прес", 2016
Съдържание
Човекът, който е свикнал да бъде „най“ – Агоп Мелконян (предговор) – стр. 5
Краят на вечността – Айзък Азимов – стр. 17
Човекът, който е свикнал да бъде „най“ – Агоп Мелконян (предговор) – стр. 5
Краят на вечността – стр. 17
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Бележки
Други издания:

"Краят на вечността" - Издателство „Полюси“, 1994
"Краят на вечността" - изд. "Пегамент Прес", 2016
Други издания:

"Краят на вечността" - Издателство „Полюси“, 1994
"Краят на вечността" - изд. "Пергамент Прес", 2016
ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Агоп Мелконян
Агоп Мелконян (предговор)
Данни за печата
ДП "Балкан", София
Държавна печатница "Балкан", София
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
·········· Фантастика
···················· Научна фантастика