Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Захари Стоянов в спомените на съвременниците си

Заглавие
Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Захари Стоянов в спомените на съвременниците си
Издателска поредица
Библиотека „Литературни мемоари“
Тип
документалистика
Език
български
Категория
Мемоари
Жанр
Документална проза
Редактор
Стефан Великов, Александър Бурмов, Димо Минев
Редакционна колегия
Борис Делчев, Симеон Султанов
Художник
Магда Христова
Художествен редактор
Елена Маринчева
Технически редактор
Ветка Гуджунова
Коректор
Елена Баланска
Издател
Издателство „Български писател“
Град на издателя
София
Година на издаване
1967
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Носител
хартия
Литературна група
III/15
Дадена за набор/печат
22.XI.1966
Излязла от печат
25.I.1967
Печатни коли
47,50
Издателски коли
36,10
Формат
84/108/32
Номер
82 Б (092)
Поръчка
15/1967
Брой страници
760
Тираж
8 100
Подвързия
твърда
Цена
1,94 лв.
УДК
886.7(092), 92
Рекламни коментари
БИБЛИОТЕКА ЛИТЕРАТУРНИ МЕМОАРИ

От тази библиотека досега са излезли шест тома:
1. А. СТРАШИМИРОВ, ЕЛИН ПЕЛИН, ЙОРДАН ЙОВКОВ
2. СТ. МИХАЙЛОВСКИ, АЛ. КОНСТАНТИНОВ, Г. П. СТАМАТОВ
3. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ, П. К. ЯВОРОВ, П. Ю. ТОДОРОВ, А. ЦАНИ ГИНЧЕВ, МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ, К. ВЕЛИЧКОВ, Т. Г. ВЛАЙКОВ, Ц. ЦЕРКОВСКИ
5. ГЕО МИЛЕВ, ХРИСТО ЯСЕНОВ, СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ
6. ИВАН ВАЗОВ

Предстоящо е излизането на следните поредни томове:
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ, НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ, ГЕОРГИ РАЙЧЕВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ГЕОРГИ КИРКОВ, Г. БАКАЛОВ, Д. И. ПОЛЯНОВ
Съдържание
ПЕТКО P. СЛАВЕЙКОВ
Христо Н. Даскалов / 7
Иван П. Славейков / 26
Рачо П. Славейков / 46
Д-р Алберт Лонг / 71
Стефан К. Салгънджиев / 72
С. С. Бобчев / 74
Светослав Миларов / 83
М. Ив. Маджаров / 94
П. Кисимов / 103
Андрей Тошев / 105
Иван Христов / 108
Димитър Благоев / 114
(Атанас П. X. Шопов) / 123
В. И. Немирович-Данченко / 129
Полковник Депрерадович / 143
С. И. Кисьов / 148
Петър Дукмасов / 150
Атанас Илиев / 151
Пано Иванов / 155
Никола Саранов / 156
Д-р Н. Генадиев / 163
Антон Митов / 168
Борис Митов / 172
Иван Пеев-Плачков / 177
Тома Васильов / 179
Добре Ганчев / 183
Д-р К. Иречек / I86
Иван Вазов / 200
Т. Г. Влайков / 202

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
Петър Тодоров Хаджипеев / 211
Петър Берковски / 212
Димитър Маринов / 216
Коста Н. Христич / 217
Йован Жуович / 218
Любица Льотич / 219
Найден Геров / 221
Стефан С. Бобчев / 222
Иван Шишманов / 231
Владимир Йованович / 232
Димитър Ценович / 234
Иван Касабов / 239
Замфир Арборе / 244
Милан Миличевич / 252
Тодор Чолаков / 253
Стефан Стамболов / 258
Стоян Заимов / 261
Никола Обретенов / 265
Иван Андонов / 273
Наталия Каравелова / 278
Михаил Греков / 286
Атанас Хитов / 310
Киро Тулешков / 312
Христо Сяров / 321
Владимир Р. Блъсков / 322
Атанас Свещаров / 323
Светозар Попадич / 324
Михаил К. Сарафов / 329
Иван Вазов / 330
Филип Симидов / 339
А. А. Наришкин / 343
Михаил Маджаров / 345
Лука Доросиев / 351
Григор Начович / 352
Добре Ганчев / 353
Захари Стоянов / 355
Тодор Г. Влайков / 356

ХРИСТО БОТЕВ
Стефан хаджи Гендов / 367
Георги Смилов / 370
Киро Тулешков / 377
Иван Г. Чунчев / 383
Димитър Н. Паничков / 391
Иван Вазов / 403
Иван Андонов / 407
Стоян Заимов / 431
Димитър Ночев / 441
Стефан Блъсков / 445
Тодор Чолаков / 450
Замфир Арборе-Рали / 452
Никола Обретенов / 455
Ернст Краус / 484
Дагоберт Енглендер / 487
Димитър Тодоров-Димитрото / 511
Никола Кючуков / 534
Младен Павлов / 571
Юрдан П. Хр. Кършовски / 579

ЗАХАРИ СТОЯНОВ
Пена Вичева-Казакова / 601
Никола Станчев / 603
Черновежд (Пантелей Карапетров) / 605
Тома Георгиев / 606
Кочо х. Калчев / 607
Иван Андонов / 609
Константин Иречек / 615
Димитър Л. Виницки / 616
Рихард фон Мах / 625
Михаил Г. Греков / 628
Димитър Благоев / 630
Т. Н. Бойчев / 631
Константин Т. Бозвелиев / 634
Д-р Никола Генадиев / 636
Петър Пешев / 643
Андрей Тошев / 644
Поручик В. Стефов / 646
Даниил Юруков / 647
Иван Вазов / 651
Телемах х. Пенов / 654
Ойген Куцински / 655
Пано К. Иванов / 661
Димитър Маринов / 663
Кирил Христов / 666
Добре Ганчев / 667
Стоян Заимов / 669
Луи Леже / 670
Бележки / 673
Бележки
Страница 6 е празна.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2