Агата Кристи
Трагедия в три действия
Промени

ugaday ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Светослав Колев
Светослав Колев (предговор)
Данни за печата
ДП "Балкан", София
Държавна печатница "Балкан", София
NomaD ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
Художествена литература
·········· Криминална проза