Новалис, Аделберт фон Шамисо, Клеменс Брентано, Йохан Лудвиг Тик, Е. Т. А. Хофман, Вилхелм Хауф
Немски романтици

Автор
Новалис, Аделберт фон Шамисо, Клеменс Брентано, Йохан Лудвиг Тик, Е. Т. А. Хофман, Вилхелм Хауф
Заглавие
Немски романтици
Подзаглавие
Новели
Издателска поредица
Библиотека „Световна класика“
Други автори
Жан Паул, Хайнрих фон Клайст, Фридрих де ла Мот — Фуке, Ахим фон Арним, Йозеф Фрайхер фон Айхендорф, Франц Грилпарцер, Недялка Попова (предговор)
Тип
сборник, новели
Националност
немска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Класическа проза: разкази и новели
Жанр
Класическа проза
Теми
Европейска литература, Романтизъм
Преводач
Федя Филкова, Анета Ченишева, Георги Георгиев, Недялка Попова, Елисавета Кузманова, Анета Евтимова, Любомир Илиев, Борис Парашкевов, Мария Савова
Език, от който е преведено
немски
Съставител
Недялка Попова
Редактор
Недялка Попова, Фани Караджова-Потоцка („Михаел Колхас“)
Редакционна колегия
Александър Муратов, Богомил Райнов, Божидар Божилов, Вера Ганчева, Владимир Филипов, Димитър Методиев, Емил Георгиев, Ефрем Каранфилов, Здравко Петров, Иван Цветков, Леда Милева, Любомир Тенев, Людмила Стефанова, Петър Динеков, Светозар Златаров, Стефан Дичев, Стефан Станчев
Художник
Иван Кьосев
Художествен редактор
Ясен Васев
Технически редактор
Александър Димитров
Рецензент
Стефан Станчев
Коректор
Радослава Маринович, Грета Петрова
Оформление на корица
Иван Кьосев
Издател
ДИ „Народна култура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1980
Адрес на издателя
ул. „Г. Генов“ 4
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ 2
Други полета
Издателски данни на немски 1: DEUTSCHE ROMANTIKER / NOVELLEN / NOVALIS [FRIEDRICH LEOPOLD VON HARDENBERG]
JEAN PAUL / HEINRICK VON KLEIST / FRIEDRICH DE LA MOTTE-FOUQUÉ / ADELBERT VON CHAMISSO / CLEMENS BRENTANO
ACHIM VON ARNIM / JOSEPH FREIHERR VON EICHENDORFF / JOHAN LUDWIG TIECK / E.T.A. HOFFMANN / WILHELM HAUFF / FRANZ GRILLPARZER / NARODNA KULTURA
Издателски данни на немски 2: Obersetzt von: F. Filkova, A. Tschenischeva, G. Georgiev, N. Popova, A. Evtlmova, E. Kusmanova, I. Iliev, B. Paraschkewow M. Sawova./ Redigiert von: Nedjalka Popova / Verlag NARODNA KULTURA, Sofia 1980
Носител
хартия
Литературна група
художествена
Дадена за набор/печат
29.VIII.1979
Подписана за печат
януари 1980
Излязла от печат
февруари 1980
Печатни коли
41 1/2
Издателски коли
34,83
УИК
38,42
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
04 9536472511/5614-1-79
Номер
Ч830-3
Брой страници
664
Подвързия
твърда с обложка
Цена
4,88 лв.
УДК
830-32
Съдържание
В търсене на хармония — Недялка Попова / 7
ФРИДРИХ ЛЕОПОЛД ФОН ХАРДЕНБЕРГ (НОВАЛИС)
        Учениците от Саиз / 17
                        Превела Федя Филкова
ЙОXАН ПАУЛ ФРИДРИХ РИXТЕР — ЖАН ПАУЛ
        Необикновени гости в новогодишната нощ / 47
                        Превела Анета Ченишева
ХАЙНРИX ФОН КЛАЙСТ
        Михаел Колхас / 61
                        Превел Георги Георгиев
                        Редактор Фани Караджова-Потоцка
ФРИДРИХ ДЬО ЛА МОТ — ФУКЕ
        Русалка / 146
                        Превела Недялка Попова
АДАЛБЕРТ ФОН ШАМИСО
        Чудната история на Петер Шлемил / 221
                        Превела Елисавета Кузманова
КЛЕМЕНС БРЕНТАНО
        Историята на честния Касперл и хубавата Анерл / 273
                        Превела Анета Евтимова
ЛУДВИГ АХИМ ФОН АРНИМ
        Безумният инвалид от форт Ратоно / 304
                        Превел Любомир Илиев
ЙОЗЕФ ФОН АЙХЕНДОРФ
        Из живота на един безделник / 326
                        Превел Любомир Илиев
ЙОXАН ЛУДВИГ ТИК
        Чудатости / 408
                        Превел Борис Парашкевов
ЕРНСТ ТЕОДОР АМАДЕУС XОФМАН
        Прозорецът на братовчеда / 490
                        Превела Елисавета Кузманова
ВИЛXЕЛМ XАУФ
        Просякинята от Пон де-з-ар / 517
                        Превела Мария Савова
ФРАНЦ ГРИЛПАРЦЕР
        Бедният музикант / 617
                        Превела Мария Савова
БЕЛЕЖКИ / 657
Бележки
Новалис (на немски: Novalis) е поетическото име на Фридрих Филип Леополд барон фон Харденберг (1772–1801).

Страница 662 е празна.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Novalls. Ausgewalte Werke. Verlag Reclam
Jean Paul. Aufbau Verlag
Helnrich von Kleist. Aufbau Verlag
Friedrich de la Motte-Fouqué. Union Deutsche Verlagsgesellschaft
Arnim Brentano. Aufbau Verlag
Chamisso. Aufbau Verlag
Joseph von Eichendorf. Gesammelte Werke, Aufbau Verlag
Johann Ludwig Tieck. Gesammelte Werke, Verlag Georg Reimer
Е. T. A. Hoffmann. Ausgewalte Werke. Aufbau Verlag
Hauff. Aufbau Verlag
Franz Grillраrzеr. Ausgewalte Werke, Globus Verlag, Wien
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Новалис (на немски: Novalis) е поетическото име на Фридрих Филип Леополд барон фон Харденберг (1772-1801) —
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 6