Саймън Уот
Грозните животни
Промени

trooper ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Мая Маркова
Език, от който е преведено
английски
Формат
16/70/100
Категория
·········· Научнопопулярна литература
ISBN
978-619-152-634-5; 619152634-2
Националност
английска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Simon Watt
The Ugly Animals

First published 2014
The History Press
The Mill, Brimscombe Port
Stroud, Gloucestershire, GL5 2QG
www.thehistorypress.co.uk

© Simon Watt, 2014
Анотация
Надявам се тази книга да покаже, че не само красотата, а и грозотата е единствено в погледа на наблюдателя и че само защото някое животно е ощетено откъм външност, не трябва да го оставяме на произвола на съдбата. Някои от най-смахнато изглеждащите живи създания са възхитителни именно заради отблъскващата си анатомия. Техният огромен нос, смешна муцуна или нехармонична окраска ги прави единствени по рода си.
Стига сме пренебрегвали ощетените откъм външен вид рожби на Майката природа! Заради пословичната привлекателност на пандата цял свят знае за тежкото ѝ положение, но повечето видове нямат същия късмет. Тази книга цели да хвърли светлина върху няколко от многобройните пренебрегвани и недолюбвани чудеса на животинския свят. Грозотата им скрива невероятните им биологични особености и ни пречи да забележим, че те се нуждаят от помощта ни. Време е да възпеем грозните животни!
Нямам нищо против пандата, но тя вече си има достатъчно защитници. А животните в тази книга са немили-недраги. Всеки жив вид е протичащ пред очите ни експеримент на еволюцията, който има с какво да ни удиви. Трябва само да се вгледаме по-внимателно.
Саймън Уот


Запознайте се с „Дружеството за защита на грозните животни“

„Дружеството за защита на грозните животни“ е комедийно предаване с природозащитна насоченост, което стана основа на тази книга. Дружеството е основано от биолога, писател и телевизионен водещ Саймън Уот и има за цел да представи някои ощетени откъм външен вид рожби на Майката природа. През септември 2012 г. сътрудниците му съвместно с Националното състезание по наука и техника призоваха зрителите от цял свят да гласуват за най-грозно животно на планетата.
Съдържание
„Дружество за защита на грозните животни“ 7
Въведение 9
Грозните животни 15
за автора 137
Посетете още 139
Други полета
1407 София, ул. „Христо Ценов“ 9–13
тел.: (02) 946 35 21, тел./факс: (02) 943 79 51
e-mail: [email protected]
[email protected]

www.iztok-zapad.eu
Печат
„Изток-Запад“
Дадена за набор/печат
май 2015
Излязла от печат
май 2015
Печатни коли
9 п.к.
Поредност на изданието
първо издание
Град на издателя
София
Година на издаване
2015
Адрес на издателя
1407, ул. „Христо Ценов“ 9-13
Цена
16 лв.
Коректор
Милена Братованова
Оформление на корица
Деница Трифонова
Компютърна обработка
Румен Хараламбиев
Предпечатна подготовка
„Изток-Запад“
trooper ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1
Причина защо е непълен
Има само сканове
trooper ·
Поле Стара стойност Нова стойност
ISBN
978-619-152-634-5; 619152634-2
978-619-152-634-5
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Печат
„Изток-Запад“
Изток-Запад
Издател
Издателство „Изток-Запад“
Изток-Запад
Предпечатна подготовка
„Изток-Запад“
Изток-Запад