Ян-Филип Зендкер
Да чуеш ритъма на сърцето
Промени

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Жанр
Художествена литература;
ISBN
954-26-1160-9
Рекламни коментари
Екзотична приказка за магията на любовта и силата на живота.
Цена
11,95 лв.
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Валентина Стоянова Атанасова — Арнаудова
Година на превод
2012
Формат
84/108/32
Теми
Европейска литература
Жанр
Художествена литература;
Съвременен роман (XXI век)
ISBN
954-26-1160-9
954-26-1160-9 ; 978-954-26-1160-8
Националност
немска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Jan-Philipp Sendker
Das Herzenhören, 2004
Издателска поредица
Мегаселър
Други полета
С пълни авторски права:
Jan-Philipp Sendker, 2006 — Kevnin Wilarty
Издателска къща „Хермес“, 2012
Валентина Стоянова Атанасова — Арнаудова, преводач, 2012
Мариана Кръстева Станкова, художествено оформление на корицата, 2012
с/о Литературна агенция „Права и преводи“ — Белград
Бележки
Книгата няма съдържание.
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
„Полиграфюг“ АД — Хасково
Печатни коли
16
Поредност на изданието
първо
Адрес на издателя
ПК 4000, ул. „богомил“ № 59
Отговорен редактор
Ивелина Балтова
Стилов редактор
Димитрина Ковалакова
Коректор
Мария Владова
Оформление на корица
Мариана Кръстева Станкова
Компютърна обработка
Ана Цанкова
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Адрес на издателя
ПК 4000, ул. „богомил“ № 59
ПК 4000, ул. „Богомил“ № 59