Рачо Буров
Смокинов лист за Мона Лиза
Промени

merity ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Смокинов лист за Мона Лиза
Смокинов лист за Мона Лиза : 39 неочаквани разказа
Автор
Рачо Буров
Буров, Рачо Костадинов
Формат
60/84/16
УДК
886.7-32
ISBN
ISBN 954-8981-65-3
Тип
Разкази
Националност
българска
Анотация
В " Смокинов лист за Мона Лиза" има преживелици, измислици, ателиета, картини, ухания на жени, любов, объркани съдби…..Нещата от живота. Няма човешка съдба без полутонове- изцяло в черно или бяло. Нима Отело е само убиец или Квазимодо — само грозен? Всеки носи белези от грапавините на своето време. Кой повече, кой по-малко.
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ

От първо лице……………………………………………………………………..3
Другите за автора…………………………………………………………………5
От автора за автора………………………………………………………………6
Разпилян ден………………………………………………………………………14
Донорство…………………………………………………………………………..18
Дивака…………………………………………………………………………………23
Леля Бети…………………………………………………………………………….29
Злато……………………………………………………………………………………35
Сладолед……………………………………………………………………………..41
Гост от Америка…………………………………………………………………….45
Моноспектакъл………………………………………………………………………49
Новогодишна нощ………………………………………………………………….56
Тоска……………………………………………………………………………………..61
Хамлет……………………………………………………………………………………66
Телефонен разговор……………………………………………………………….69
Картина на Тициан…………………………………………………………………..73
Бялата къща……………………………………………………………………………80
Дъската…………………………………………………………………………………..85
Сиднейски етюд……………………………………………………………………….91
Спомени от Смоленск……………………………………………………………….97
Японската конституция забранява…………………………………………….105
Фатална прегръдка……………………………………………………………………109
Служебна защита……………………………………………………………………..118
Похвално слово за Ели………………………………………………………………125
Смокинов лист за Мона Лиза……………………………………………………..133
Разбираш ме, нали…………………………………………………………………….139
Пиянство……………………………………………………………………………………143
Чудо…………………………………………………………………………………………..146
Шега…………………………………………………………………………………………..150
Инцидент във Ватикана……………………………………………………………….153
Птичи грип…………………………………………………………………………………..159
Обява във вестника…………………………………………………………………….165
Измама………………………………………………………………………………………..172
Поморийският манастир……………………………………………………………….178
История с графиня………………………………………………………………………..182
Близначката………………………………………………………………………………….191
До Иля Илф и Евгений Петров
Писмо №1……………………………………………………………………………………..196
Писмо №2……………………………………………………………………………………..202
Човекът, който на изборите пя………………………………………………………..206
Happy end……………………………………………………………………………………..211
Животът е галерия…………………………………………………………………………217
Хей, живот, здравей! Здравей!…………………………………………………………223
Печат
София: Симолини
Печатни коли
14,5
Поредност на изданието
първо издание
Издател
„Нова звезда“
София, „Нова звезда“,2006
Град на издателя
София
Цена
6,00 лв.
Редактор
Марин Кадиев
Художник на илюстрациите
Рачо Буров
Компютърна обработка
Николай Тодоров
merity ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Смокинов лист за Мона Лиза : 39 неочаквани разказа
Смокинов лист за Мона Лиза
Подзаглавие
39 неочаквани разказа
Автор
Буров, Рачо Костадинов
Рачо Буров
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
···················· Българска класика: разкази и новели
ISBN
ISBN 954-8981-65-3
954-8981-65-3
Тип
Разкази
сборник разкази
Анотация
В " Смокинов лист за Мона Лиза" има преживелици, измислици, ателиета, картини, ухания на жени, любов, объркани съдби…..Нещата от живота. Няма човешка съдба без полутонове- изцяло в черно или бяло. Нима Отело е само убиец или Квазимодо — само грозен? Всеки носи белези от грапавините на своето време. Кой повече, кой по-малко.
В „Смокинов лист за Мона Лиза“ има преживелици, измислици, ателиета, картини, ухания на жени, любов, объркани съдби… Нещата от живота. Няма човешка съдба без полутонове- изцяло в черно или бяло. Нима Отело е само убиец или Квазимодо — само грозен? Всеки носи белези от грапавините на своето време. Кой повече, кой по-малко.
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ

От първо лице……………………………………………………………………..3
Другите за автора…………………………………………………………………5
От автора за автора………………………………………………………………6
Разпилян ден………………………………………………………………………14
Донорство…………………………………………………………………………..18
Дивака…………………………………………………………………………………23
Леля Бети…………………………………………………………………………….29
Злато……………………………………………………………………………………35
Сладолед……………………………………………………………………………..41
Гост от Америка…………………………………………………………………….45
Моноспектакъл………………………………………………………………………49
Новогодишна нощ………………………………………………………………….56
Тоска……………………………………………………………………………………..61
Хамлет……………………………………………………………………………………66
Телефонен разговор……………………………………………………………….69
Картина на Тициан…………………………………………………………………..73
Бялата къща……………………………………………………………………………80
Дъската…………………………………………………………………………………..85
Сиднейски етюд……………………………………………………………………….91
Спомени от Смоленск……………………………………………………………….97
Японската конституция забранява…………………………………………….105
Фатална прегръдка……………………………………………………………………109
Служебна защита……………………………………………………………………..118
Похвално слово за Ели………………………………………………………………125
Смокинов лист за Мона Лиза……………………………………………………..133
Разбираш ме, нали…………………………………………………………………….139
Пиянство……………………………………………………………………………………143
Чудо…………………………………………………………………………………………..146
Шега…………………………………………………………………………………………..150
Инцидент във Ватикана……………………………………………………………….153
Птичи грип…………………………………………………………………………………..159
Обява във вестника…………………………………………………………………….165
Измама………………………………………………………………………………………..172
Поморийският манастир……………………………………………………………….178
История с графиня………………………………………………………………………..182
Близначката………………………………………………………………………………….191
До Иля Илф и Евгений Петров
Писмо №1……………………………………………………………………………………..196
Писмо №2……………………………………………………………………………………..202
Човекът, който на изборите пя………………………………………………………..206
Happy end……………………………………………………………………………………..211
Животът е галерия…………………………………………………………………………217
Хей, живот, здравей! Здравей!…………………………………………………………223
От първо лице……………………………………………………………………..3
Другите за автора…………………………………………………………………5
От автора за автора………………………………………………………………6
Разпилян ден………………………………………………………………………14
Донорство…………………………………………………………………………..18
Дивака…………………………………………………………………………………23
Леля Бети…………………………………………………………………………….29
Злато……………………………………………………………………………………35
Сладолед……………………………………………………………………………..41
Гост от Америка…………………………………………………………………….45
Моноспектакъл………………………………………………………………………49
Новогодишна нощ………………………………………………………………….56
Тоска……………………………………………………………………………………..61
Хамлет……………………………………………………………………………………66
Телефонен разговор……………………………………………………………….69
Картина на Тициан…………………………………………………………………..73
Бялата къща……………………………………………………………………………80
Дъската…………………………………………………………………………………..85
Сиднейски етюд……………………………………………………………………….91
Спомени от Смоленск……………………………………………………………….97
Японската конституция забранява…………………………………………….105
Фатална прегръдка……………………………………………………………………109
Служебна защита……………………………………………………………………..118
Похвално слово за Ели………………………………………………………………125
Смокинов лист за Мона Лиза……………………………………………………..133
Разбираш ме, нали…………………………………………………………………….139
Пиянство……………………………………………………………………………………143
Чудо…………………………………………………………………………………………..146
Шега…………………………………………………………………………………………..150
Инцидент във Ватикана……………………………………………………………….153
Птичи грип…………………………………………………………………………………..159
Обява във вестника…………………………………………………………………….165
Измама………………………………………………………………………………………..172
Поморийският манастир……………………………………………………………….178
История с графиня………………………………………………………………………..182
Близначката………………………………………………………………………………….191
До Иля Илф и Евгений Петров
Писмо №1……………………………………………………………………………………..196
Писмо №2……………………………………………………………………………………..202
Човекът, който на изборите пя………………………………………………………..206
Happy end……………………………………………………………………………………..211
Животът е галерия…………………………………………………………………………217
Хей, живот, здравей! Здравей!…………………………………………………………223
С илюстрации
1
Печат
София: Симолини
„Симолини“
Печатни коли
14,5
14,50
Поредност на изданието
първо издание
първо
Издател
София, „Нова звезда“,2006
Нова звезда
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
От първо лице……………………………………………………………………..3
Другите за автора…………………………………………………………………5
От автора за автора………………………………………………………………6
Разпилян ден………………………………………………………………………14
Донорство…………………………………………………………………………..18
Дивака…………………………………………………………………………………23
Леля Бети…………………………………………………………………………….29
Злато……………………………………………………………………………………35
Сладолед……………………………………………………………………………..41
Гост от Америка…………………………………………………………………….45
Моноспектакъл………………………………………………………………………49
Новогодишна нощ………………………………………………………………….56
Тоска……………………………………………………………………………………..61
Хамлет……………………………………………………………………………………66
Телефонен разговор……………………………………………………………….69
Картина на Тициан…………………………………………………………………..73
Бялата къща……………………………………………………………………………80
Дъската…………………………………………………………………………………..85
Сиднейски етюд……………………………………………………………………….91
Спомени от Смоленск……………………………………………………………….97
Японската конституция забранява…………………………………………….105
Фатална прегръдка……………………………………………………………………109
Служебна защита……………………………………………………………………..118
Похвално слово за Ели………………………………………………………………125
Смокинов лист за Мона Лиза……………………………………………………..133
Разбираш ме, нали…………………………………………………………………….139
Пиянство……………………………………………………………………………………143
Чудо…………………………………………………………………………………………..146
Шега…………………………………………………………………………………………..150
Инцидент във Ватикана……………………………………………………………….153
Птичи грип…………………………………………………………………………………..159
Обява във вестника…………………………………………………………………….165
Измама………………………………………………………………………………………..172
Поморийският манастир……………………………………………………………….178
История с графиня………………………………………………………………………..182
Близначката………………………………………………………………………………….191
До Иля Илф и Евгений Петров
Писмо №1……………………………………………………………………………………..196
Писмо №2……………………………………………………………………………………..202
Човекът, който на изборите пя………………………………………………………..206
Happy end……………………………………………………………………………………..211
Животът е галерия…………………………………………………………………………217
Хей, живот, здравей! Здравей!…………………………………………………………223
От първо лице…3
Другите за автора…5
От автора за автора…6
Разпилян ден…14
Донорство…18
Дивака…23
Леля Бети…29
Злато…35
Сладолед…41
Гост от Америка…45
Моноспектакъл…49
Новогодишна нощ…56
Тоска…61
Хамлет…66
Телефонен разговор…69
Картина на Тициан…73
Бялата къща…80
Дъската…85
Сиднейски етюд…91
Спомени от Смоленск…97
Японската конституция забранява…105
Фатална прегръдка…109
Служебна защита…118
Похвално слово за Ели…125
Смокинов лист за Мона Лиза…133
Разбираш ме, нали…139
Пиянство…143
Чудо…146
Шега…150
Инцидент във Ватикана…153
Птичи грип…159
Обява във вестника…165
Измама…172
Поморийският манастир…178
История с графиня…182
Близначката…191
До Иля Илф и Евгений Петров
Писмо №1…196
Писмо №2….202
Човекът, който на изборите пя…206
Happy end…211
Животът е галерия…217
Хей, живот, здравей! Здравей!…223
Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1