Морски приказки от цял свят
Промени

Silverkata ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Сканирани страници
Nb Scans
7
9
Записът е непълен
1
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
Морска тематика
Литературна група
V
УДК
886.7-93-34; 882-93-34
886.7-93-34; 882-93-34; ДЧ-34
Съдържание
Как се стигна до събиране на приказки за морето от различни морета / 5
Дълбината на морето — първо писмо / 8
Приказки от рафтовете на одеските книжарници / 13
Краят на пътешествието — второ писмо / 34
Предания от гръцките и турските острови / 39
Сюнгерът — трето писмо / 60
Съкровища от малоазиатския бряг / 67
Съкровища, достигнали Малайзия с товара на керваните / 127
Малката рибка и голямото море — четвърто писмо / 164
Средиземноморските вълни нашепват / 171
Океанът и луната — пето писмо / 195
Разказват хората край Атлантика / 201
Вечната борба — шесто писмо / 279
Приказки от прибалтийските и северните съветски земи / 283
Заветът на змиорките — седмо, последно писмо / 318
Създадени край родното море / 325
Бележка на съставителя / 370
Как се стигна до събиране на приказки за морето от различни морета / 5
Дълбината на морето — първо писмо / 8
Приказки от рафтовете на одеските книжарници / 13
Краят на пътешествието — второ писмо / 34
Предания от гръцките и турските острови / 39
Сюнгерът — трето писмо / 60
Съкровища от малоазиатския бряг / 67
Съкровища, достигнали Малайзия с товара на керваните / 127
Малката рибка и голямото море — четвърто писмо / 164
Средиземноморските вълни нашепват / 171
Океанът и луната — пето писмо / 195
Разказват хората край Атлантика / 201
Вечната борба — шесто писмо / 279
Приказки от прибалтийските и северните съветски земи / 283
Заветът на змиорките — седмо, последно писмо / 318
Създадени край родното море / 325
Приставане, при което се налага сбогуване (вместо послеслов) / 368
Бележка на съставителя / 370
Nb Scans
9
13
Печат
ДП „Странджата“
ДП „Странджата“ — Варна
Дадена за набор/печат
10. III. 1971 г.
10.III.1971 г.
Подписана за печат
15. V. 1971 г.
15.V.1971 г.
Излязла от печат
30. VI. 1971 г.
30.VI.1971 г.