Христо Калчев
Белия дявол • Синове
Промени

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие
Белия дявол — Синове
Белия дявол; Синове
Сканирани страници
Nb Scans
4
7
Печат
ДП „Димитър Найденов“
ДП „Димитър Найденов“, В. Търново
Дадена за набор/печат
10. X. 1988 г.
10.X.1988 г.
Излязла от печат
25. II. 1989 г.
25.II.1989 г.