Промени – АЛФ — По добре аз, отколкото никой! – Райнер Бютнер

dijon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Език, от който е преведено
немски
УДК
830-93-31
Тип
роман
Националност
немска
Анотация
Доказал блестящо на себе си и на семейство Танер правотата на мелмаковото правило „По-добре аз, отколкото никой!“, АЛФ е убеден, че не бива повече да пази в тайна от човечеството своето присъствие на Земята. Той разпраща следната покана за пресконференция да известни телевизионни компании и радиостанции:
„Не се плашете. Аз съм висше същество от планетата Мелмак. Но дори и според жителите на Мелмак съм над средното ниво. Не съм бог. Не е нужно да ми се кланяте. Освен ако не настоявате.“
Цена
15,95 лв.
dijon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Елена Матушева-Попова; Румяна Сокачева
Година на превод
1992
Формат
84×108/32
ISBN
954-474-005-8; 954-474-002-3
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Rainer Büttner
ALF. Lieber ich als keiner

© novelization by Loewes Verlag, Bindlach
© cover illustration Ines Vaders-Joch

TM+ © 1992 Alien Production
All Rights Reserver
Съдържание
Луд по острова … 5
Винаги на Вашите услуги … 22
Кукловодът …. 41
АЛФ търси работа …. 56
Чичо Албърт …. 69
Духът от бутилката … 86
Повишението …. 102
Наемателката … 115
На лов за престъпници …. 132
Алфина … 150
Поява пред обществото …. 164
Око за око … 180
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печатница
ДФ „Полиграфически комбинат“ — София
Печатни коли
12,50
Поредност на изданието
първо
Адрес на издателя
жк „Люлин“, бл. 329, вх. Ж, ап. 144
Редактор
Анета Мечева
Художник на илюстрациите
Инес Федерс-Йох
Коректор
Лиляна Иванова
Оформление на корица
Николай Пекарев