Неделчо Драганов
Два пищова и едно куцо магаре
Промени

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Теми
Четиво за тийнейджъри (юноши); Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Жанр
Детска приключенска литература
Категория
···················· Съвременни български романи и повести
УДК
886.7-32
Източници
- COBISS
УДК: 886.7-32
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
1/32 84/108
Номер
ДБ-3
Литературна група
V
Тип
повест
Дадена за набор/печат
1. II. 1972
Подписана за печат
18. IV. 1972
Излязла от печат
14. VI. 1972
Печатни коли
7,75
Издателски коли
5,88
Тираж
20 000
Поредност на изданието
второ
Код / Тематичен номер
2605/ 1972 година
Поръчка
74
Цена
0,33
0,33 лв.
debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София 1972
Редактор
Ваня Филипова
Художествен редактор
Тончо Тончев
Технически редактор
Георги Иванов
Художник
Петър Рашков
Коректор
Йорданка Танева
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
№ в Моята библиотека
8784
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Категория
···················· Съвременни български романи и повести
···················· Романи и повести за деца
С илюстрации
1
Дадена за набор/печат
1. II. 1972
1.II.1972
Подписана за печат
18. IV. 1972
18.IV.1972
Излязла от печат
14. VI. 1972
14.VI.1972
Код / Тематичен номер
2605/ 1972 година
2605/1972 година