Трайко Симеонов
Изворче на жива вода

Автор
Трайко Симеонов
Заглавие
Изворче на жива вода
Подзаглавие
Народни приказки, разговорки, скороговорки, залъгалки, гатанки, пословици
Издателска поредица
За предучилищна и начална училищна възраст
Тип
сборник, приказки, стихове, гатанки
Език
български
Поредност на изданието
второ
Категория
Детски стихове и гатанки
Жанр
Детска литература, Стихотворение за деца, Българска приказка за деца
Теми
Четиво за деца, Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Редактор
Надя Трендафилова
Художник
Златка Дъбова
Художествен редактор
Иван Стоилов
Технически редактор
Христо Ножаров
Коректор
Емилия Кожухарова
Издател
„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС
Град на издателя
София
Година на издаване
1966
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
22.X.1965
Излязла от печат
21.II.1966
Печатни коли
7,75
Издателски коли
6,20
Формат
648×917/20
Поръчка
19
Брой страници
124
Тираж
14 000
Подвързия
твърда
Цена
0,57 лв.
С илюстрации
да
УДК
886.7-34
Анотация
Трайко Симеонов беше дълги години учител на село. А селата тогава бяха бедни, кални, с криви улици и схлупени къщи. Денем учеше децата в одимени и прашни училища на четмо и писмо, а вечер бащите им — на борба за по-добър живот. Ала в същото време и той се учеше от тях. Пленяваха го хубавите песни, мъдрите пословици, интересните гатанки, които често слушаше. И се зае да си записва най-ценното от народното творчество. Така година след година той натрупа истинско богатство. Намерил бе извора на жива вода — който пие от водата му, набира ум и сила за цял живот. И на вас, малки приятели, той напълни една шарена стомна с жива вода — гатанки, пословици, залъгалки, скороговорки. Тия народни творби са създадени много-много години преди нас, но и до днес не са загубили своята свежест и хубост. Такива ще си останат те и още дълги-дълги години. Щастливи сме, че можем да ви поднесем тая книжка и да ви зарадваме от сърце. От вас се иска само да си спомняте за добрия човек, талантливия писател и неуморния събирач на народни мъдрости Трайко Симеонов, който не е вече между нас.
Съдържание
Залъгалки — стр. 5
Разговорки — стр. 29
Скороговорки — стр. 37
Приказки — стр. 57
Гатанки и пословици — стр. 93
Бележки
1. изд. [1954], 111 с., 6,20 лв. и 15 000 тир.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране, PDF: photonik, 2011

1. изд. [1954], 111 с., 6,20 лв. и 15 000 тир. -- COBISS
Връзки в Мрежата
Библиографии Разни

Корици 3