Фантастично читалище: Списание „Космос“, 1979 г.

Заглавие
Фантастично читалище: Списание „Космос“, 1979 г.
Подзаглавие
Сборник от научно-фантастични произведения
Издателска поредица
Фантастично читалище: Списание „Космос“
Други автори
Жорж Лангелан, Марсел Еме, Еремей Парнов, Сергей Снегов, Север Гансовски, Вячеслав Рибаков, Пол Андерсън, Луис Паджет, Михаил Емцев, Димитър Пеев, Иля Варшавски, Робърт Йънг, Робърт Шекли
Тип
сборник, разказ, очерк
Език
български
Категория
Фантастика
Жанр
Научна фантастика, Фантастика
Теми
Списание „Космос“
Преводач
Милко Макавеев, Цвета Пеева, Албена Стамболова, Емануел Икономов, Мария Ем. Георгиева, Здравка Калайджиева, Теодора Давидова
Език, от който е преведено
руски, френски, английски
Година на превод
1965, 1979
Издател
Фантастично читалище
Град на издателя
София
Година на издаване
2013
Други полета
Пълни авторски права: Сергей Снегов, 1977 / Милко Макавеев, превод от руски, 1979 / Север Гансовски, 1964 / Цвета Пеева, превод от руски, 1965 / Жорж Лангелан, 1962 / Албена Стамболова, превод от френски, 1979 / Марсел Еме, 1943 / Емануел Икономов, превод от френски, 1979 / Вячеслав Рибаков, 1979 / Пол Андерсън, 1957 / Мария Ем. Георгиева, превод от английски, 1979 / Луис Паджет, 1943 / Здравка Калайджиева, превод от английски. 1979 / Михаил Емцев, 1962 / Еремей Парнов, 1962 / Димитър Пеев, 1979 / Иля Варшавски, 1967 / Робърт Йънг, 1955 / Теодора Давидова, превод от английски. 1979 / Робърт Шекли, 1956
Носител
цифров
Съдържание
БРИХВ: Стрела, летяща в мрака — Сергей Снегов
        Превод от руски Милко Макавеев
Ден на гнева — Север Гансовски
        Превод от руски Цвета Пеева
Мъртво време — Жорж Лангелан
        Превод от френски Албена Стамболова
Човекът, който минаваше през стената — Марсел Еме
        Превод от френски Емануел Икономов
Великата засуха — Вячеслав Рибаков
        Превод от руски Цвета Пеева
Светлината — Пол Андерсън
        Превод от английски Мария Ем. Георгиева
Окласни бяха тук щурпите — Луис Паджет
        Превод от английски Здравка Калайджиева
Неоставящият следа — Михаил Емцев, Еремей Парнов
        Превод от руски Цвета Пеева
Скок през смъртта — Димитър Пеев
Контакти няма да има — Иля Варшавски
        Превод от руски Цвета Пеева
Ограбването ще стане в полунощ — Иля Варшавски
        Превод от руски Цвета Пеева
Една обич имам аз — Робърт Йънг
        Превод от английски Теодора Давидова
Всичко това, което сме — Робърт Шекли
        Превод от английски Емануел Икономов
Бележки
Разказите са публикувани в списание „Космос“ през 1979 г.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Стрела, летящая во тьме, 1977
День гнева, 1964
Temps mort, 1962
Le Passe-muraille [= Garou-Garou], 1943
Великая сушь, 1979
The Light, 1957
Mimsy Were the Borogoves, 1943
Не оставляющий следа, 1962
Контактов не будет, 1967
Ограбление произойдет в полночь, 1967
One Love Have I, 1955
All the Things You Are, 1956
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Разказите са публикувани в списание „Космос“ през 1979 г. — Фантастично читалище
Връзки в Мрежата
Разни

Корици 1