Павел Вежинов
За честта на родината
Промени

vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други автори
Максим Наимович (послеслов)
Формат
84×108/32
Жанр
Съвременен роман (XX век); Роман за деца
Номер
ДБ-3
Литературна група
V
УДК
886.7-31
Съдържание
Тръбачът / 5
На път / 16
Край Драва / 37
По следите /47
На разузнаване / 80
Ударът / 113
Пред буря / 129
Дравската епопея / 140
В огъня / 161
Авторът намира героя / 188
Нощна атака / 208
Победата / 232
У дома / 247
За книгата й нейния автор / 254
С илюстрации
1
Издателска поредица
Библиотека „Любими книги и герои“
№ в поредицата
25
Други полета
Цена на книжното тяли — 0,69 лв.
Бележки
Стр.1-2 липсват.
Стр.1-2 липсват.

Списък на изданият според COBISS:
1. издание от 1949 г. — изд. „Народна младеж“
2. издание от 1952 г. — изд. „Народна младеж“
3. издание от 1956 г. — изд. „Народна култура“
4. издание от 1965 г. — изд. „Народна младеж“
5. издание от 1972 г. — изд. „Народна младеж“ (№ 3821)
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДПК „Димитър Благоев“
Дадена за набор/печат
13. XII. 1974 г.
Подписана за печат
13. IV. 1975 г.
Излязла от печат
21. IV. 1975 г.
Печатни коли
16,50
Издателски коли
12,62
Тираж
40 000
Поръчка
56
Цена
0,98
0,98 лв.
Редактор
Методи Бежански
Художествен редактор
Иван Стоилов
Технически редактор
Маргарита Воденичарова
Художник
Петър Кръстев
Коректор
Мария Бозева
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други полета
Цена на книжното тяли — 0,69 лв.
Цена на книжното тяло — 0,69 лв.