Промени – Късове от моя живот – Иван Мартинов

debora ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
84×108/32
Номер
Б-3
Тип
Мемоари/спомени
Анотация
Мемоарната книга на писателя Иван Мартинов „Късове от моя живот“ ни отвежда в тридесетте и началото на четиридесетте години, в периода на Отечествената война.

Непретенциозно, искрено, Иван Мартинов ни води по пътищата на своята ремсова младост, изпълнена с вяра, романтика и комунистически патос. Възкресени са някои интересни страници от литературния и културния живот на онова време. Показани са началните стъпки на някои от най-изтъкнатите ни съвременни писатели, разкрити са моменти от фронтовото ежедневие на военната писателска бригада.
Съдържание
Време на големите надежди / 5
Изминат път / 9
В лапите на дракона / 87
Зад решетките / 101
В ония дни / 119
Ден паметен / 144
По пътищата на войната / 148
Революцията продължава / 194
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДПК „Д. Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ № 2
Дадена за набор/печат
19. XI. 1976
Подписана за печат
16. III. 1977
Излязла от печат
м. април
Печатни коли
12,50
Издателски коли
10,50
Тираж
9110
Поредност на изданието
първо
Адрес на издателя
Бул. „В. И. Ленин“ № 47
Код / Тематичен номер
12/ 9536222311/ 5516-115-77
Издателски №
5737
Цена
,80
0,80 лв.
Редактор
Стефан Поптонев
Художествен редактор
Тотю Данов
Технически редактор
Борис Въжаров
Рецензент
Арманд Бахур; Петър Славински
Художник
Данаил Донков
Коректор
Петрана Медникарова