Тиодор Драйзър
Американска трагедия • том II
Промени

dijon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Сидер Флорин
Език, от който е преведено
английски
Формат
84/108/32
Категория
···················· Съвременни романи и повести
Номер
Ч-820
Литературна група
VI
Националност
американска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
An American Tragedy
Theodore Dreiser, 1962
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДП „9 септември“ — София
Дадена за набор/печат
18.VII.1974
Подписана за печат
24.XII.1975
Излязла от печат
18.II.1976
Печатни коли
26,50
Издателски коли
20,14
Тираж
60 148
Поръчка
753
Издателски №
75 (3413)
Цена
1,48
1,48 лв.
Редактор
Христо Кънев
Редактор на издателството
Иван Бъчваров
Художествен редактор
Лиляна Басарева
Технически редактор
Лиляна Надевска
Художник
Иван Кьосев
Коректор
Марина Бисерова
dijon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
820(73)-31
Поредност на изданието
първо
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Подзаглавие
Трета книга
трета книга
Теми
Екранизирано
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Година на превод
1974