Уолтър Скот
Айвънхоу
Промени

dijon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Мария Ранкова; Теодора Атанасова
Език, от който е преведено
английски
Година на превод
1988
Други автори
Георги Марковски (послеслов)
Формат
1/16/60/90
Теми
рицари
Тип
роман
Националност
английска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Ivanhoe
Sir Walter Scott
Съдържание
АЙВЪНХОУ / 7
Послеслов — Георги Марковски / 457
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печат
ДП „Г. Димитров“, София
Дадена за набор/печат
ноември 1987
Подписана за печат
декември 1987
Излязла от печат
декември 1987
Печатни коли
29
Издателски коли
29
УИК
34,69
Поредност на изданието
четвърто
Адрес на издателя
пл. „Славейков“ №1
Код / Тематичен номер
11/9537611531/6126-35-87
Издателски №
1691
Цена
2,84
2,84 лв.
Редактор
Огняна Иванова
Художествен редактор
Венелин Вълканов
Технически редактор
Костадинка Апостолова
Художник
Христо Алексиев
Художник на илюстрациите
Христо Алексиев
Коректор
Мина Дончева
dijon ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Алтернативно заглавие
Рицарски роман
УДК
820-31