Кели Джоунс
Жената, която чуваше цветовете
Промени

sqnka ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
130×200
УДК
820(73)-31
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Kelly Jones
The woman who heard color, 2013
Nb Scans
0
6
Подпоредица
2017
№ в подпоредицата
10
Записът е непълен
1
Печат
Ропринт ЕАД
Печатни коли
17
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
ул. „Отец Паисий“ №15
Редактор
Златина Пенева
Оформление на корица
Иван Шекерджиев
Предпечатна подготовка
Робертино Богданов
sqnka ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Други полета
Книгата се продава само със списание „Журнал за жената“
СББ Медиа АД е съкратено за „Санома Блясък България“ АД