Майкъл Муркок
Господарят на паяците
Промени

Rinaldo ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Източници
Сканиране: Rinaldo, 2017
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Преводач
Милена Томова
Формат
84/108/3
ISBN
954-731-020-8
Тип
роман
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Michael Moorcock
Lord Of The Spiders (aka Blades Of Mars)
series "Kane of Old Mars" #2
© 1965
Анотация
Погледнах тези, които ме бяха пленили. Не можех да повярвам на очите си. До кръста бяха хора, макар и занчително по-ниски от мен, с източени тела и издути мускули. Имаха големи очи и прорези за уста, а от кръста надолу — осем крака покрити с кожа. Но личеше, че са човешки същества, с тела на хора и крака на паяци!
Опитах се да намушкам водача, но ръцете и краката ми бяха така омотани, че нищо не можах да направя. С безизразно лице водачът им насочи към мен дълъг прът. Краят му имаше ухо като на игла, дълго петнайсет сантиметра. Той ме мушна с него, аз се опитах да отвърна на удара и тогава, почти веднага, почувствах как цялото ми тяло се вцепени.
Източници
Сканиране: Rinaldo, 2017
Сканиране: Rinaldo, 2017
https://www.goodreads.com/series/49210-the-michael-kane-trilogy
Печат
Издателство „Макрос 2001“
„Светлина“ АД — Ямбол
Цена
2,80лв.
Редактор
Тодор Димов
Художник
Буян Филчев
Коректор
Росица Спасова
Предпечатна подготовка
Издателство „Макрос 2001“
vesi_libra ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
84/108/3
84/108/32
Категория
···················· Научна фантастика
·········· Фантастика
УДК
820-312.9
Записът е непълен
1
Причина защо е непълен
Има само сканове
Печатни коли
7
Година на издаване
1999
Цена
2,80лв.
2,80 лв.